Podgorica, 17/7/2015
JAVNO SLUŠANJE

Podgorica, 17/7/2015
JAVNO SLUŠANJE
Na poziv g-đe Nade Drobnjak, predsednice Odbora za rodnu ravnopravnost u Skupštini Crne Gore, Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra predstavila je Indikatore za praćenje primene odredbi Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama na 53. sednici Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine CG.
 
Predstavljena je mogućnost praćenja primene Konvencije preko indikatora koji upućuju na stepen usklađenosti zakona, mera i odredbi sa standardima ovog međunarodnog ugovora, kroz kvantitativne pokazatelje, koji zahtevaju bolje administrativne evidencije, i kroz kvalitativne pokazatelje u vezi sa prevencijom, obukom stručnjaka, podrškom za žrtve, delotvornim zaštitom, srazmenim sankcijama.
U diskusiji je naglašeno da Crna Gora ima dobar normativni okvir, ali da više treba raditi na promeni svesti, primeni zakona i mera, ujednačavanju i praćenju efekata postupanja, sadržaju mera i usluga, koordinisanom delovanju.
 
Indikatori će biti osnova za izveštavanje nadležnih ministarstava o primeni Konvencije na javnom slušanju pred Odborom za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, u novembru 2015. godine.
 
Više informacija o sednici dostupno ovde.
Na poziv g-đe Nade Drobnjak, predsednice Odbora za rodnu ravnopravnost u Skupštini Crne Gore, Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra predstavila je Indikatore za praćenje primene odredbi Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama na 53. sednici Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine CG.
 
Predstavljena je mogućnost praćenja primene Konvencije preko indikatora koji upućuju na stepen usklađenosti zakona, mera i odredbi sa standardima ovog međunarodnog ugovora, kroz kvantitativne pokazatelje, koji zahtevaju bolje administrativne evidencije, i kroz kvalitativne pokazatelje u vezi sa prevencijom, obukom stručnjaka, podrškom za žrtve, delotvornim zaštitom, srazmenim sankcijama. U diskusiji je naglašeno da Crna Gora ima dobar normativni okvir, ali da više treba raditi na promeni svesti, primeni zakona i mera, ujednačavanju i praćenju efekata postupanja, sadržaju mera i usluga, koordinisanom delovanju.
 
Indikatori će biti osnova za izveštavanje nadležnih ministarstava o primeni Konvencije na javnom slušanju pred Odborom za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, u novembru 2015. godine.
 
Više informacija o sednici dostupno ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.