PDF    
Beograd, 8/7/2015
REAGOVANJE
PDF    
Beograd, 8/7/2015
REAGOVANJE
Mreža Žene protiv nasilja je uputila žalbu Savetu za štampu povodom teksta objavljenog u dnevnom listu Večernje novosti (dana 07.06.2015. godine), pod naslovom „Žene u krugu porodice pobile 98 muškaraca“. U ovom novinskom članku pogrešno su interpretirani podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, čime je prekršen Kodeks novinara Srbije, a javnost obmanuta. Tabela koju je MUP dostavio Večernjim novostima jasno prikazuje da su žene počinile ubistvo u 22 od 98 slučaja. Mreža Žene protiv nasilja navodi da je na ovaj način prekršen princip istinitosti izveštavanja, kao i princip novinarske pažnje, te da je takvo izveštavanje suprotno duhu Kodeksa novinara Srbije, koji je donet s obrazloženjem da „interes javnosti podrazumeva objavljivanje svih važnih informacija koje su čitaocu/slušaocu/gledaocu od pomoći pri formiranju vlastitog suda/mišljenja o pojavama događajima“.
Žalba mreže Žene protiv nasilja u skladu je i sa standardima Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, čl. 17 – Učešće privatnog sektora i sredstava javnog informisanja, u kojoj se navodi da bi država trebalo da preduzme mere da sredstva javnog informisanja, uz dužno poštovanje slobode govora i njihove nezavisnosti, učestvuju u razradi i sprovođenju politika i da uspostave pravilnike i standarde za sprečavanje nasilja nad ženama i veće poštovanje njihovog dostojanstva.
 
Dopis mreže Žene protiv nasilja dostupan ovde.
Novinski članak dostupan ovde.
Mreža Žene protiv nasilja je uputila žalbu Savetu za štampu povodom teksta objavljenog u dnevnom listu Večernje novosti (dana 07.06.2015. godine), pod naslovom „Žene u krugu porodice pobile 98 muškaraca“. U ovom novinskom članku pogrešno su interpretirani podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, čime je prekršen Kodeks novinara Srbije, a javnost obmanuta. Tabela koju je MUP dostavio Večernjim novostima jasno prikazuje da su žene počinile ubistvo u 22 od 98 slučaja. Mreža Žene protiv nasilja navodi da je na ovaj način prekršen princip istinitosti izveštavanja, kao i princip novinarske pažnje, te da je takvo izveštavanje suprotno duhu Kodeksa novinara Srbije, koji je donet s obrazloženjem da „interes javnosti podrazumeva objavljivanje svih važnih informacija koje su čitaocu/slušaocu/gledaocu od pomoći pri formiranju vlastitog suda/mišljenja o pojavama događajima“. Žalba mreže Žene protiv nasilja u skladu je i sa standardima Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, čl. 17 – Učešće privatnog sektora i sredstava javnog informisanja, u kojoj se navodi da bi država trebalo da preduzme mere da sredstva javnog informisanja, uz dužno poštovanje slobode govora i njihove nezavisnosti, učestvuju u razradi i sprovođenju politika i da uspostave pravilnike i standarde za sprečavanje nasilja nad ženama i veće poštovanje njihovog dostojanstva.
 
Dopis mreže Žene protiv nasilja dostupan ovde.
Novinski članak dostupan ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.