Beograd, 30/6/2015
PODRŠKA

Beograd, 30/6/2015
PODRŠKA
Autonomni ženski centar je 30.6.2015.g. uputio pozive za podršku predlogu za uvođenje hitnih mera zaštite relevantnim državnim institucijama i nezavisnim telima, uz molbu da učine sve što je u njihovoj moći da se predlog nađe u Zakonu o policiji.

Dopisi su upućeni predsednici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije Zorani Mihajlović, predsednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Mariji Obradović, predsedniku Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Mehi Omeroviću, Zaštitniku građana Saši Jankoviću, Poverenici za zaštitu ravnopravnosti Brankici Janković, koordinatorkama i svim članicama Ženske parlamentarne mreže.
Autonomni ženski centar je 30.6.2015.g. uputio pozive za podršku predlogu za uvođenje hitnih mera zaštite relevantnim državnim institucijama i nezavisnim telima, uz molbu da učine sve što je u njihovoj moći da se predlog nađe u Zakonu o policiji.

Dopisi su upućeni predsednici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije Zorani Mihajlović, predsednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Mariji Obradović, predsedniku Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Mehi Omeroviću, Zaštitniku građana Saši Jankoviću, Poverenici za zaštitu ravnopravnosti Brankici Janković, koordinatorkama i svim članicama Ženske parlamentarne mreže.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.