PDF     PDF    
Beograd, 25/6/2015
ODGOVOR MINISTRU
PDF     PDF    
Beograd, 25/6/2015
ODGOVOR MINISTRU

Ministar Stefanović je odgovorio na predlog Autonomnog ženskog centra za dopunu Nacrta zakona o policiji uvođenjem „hitnih mera zaštite“ od nasilja prema ženama i nasilja u porodici, kao ovlašćenja policijskih službenika. AŽC je predložio i izradio, između ostalih, i dva amandmana na Nacrt zakona o policiji – jedna za dopunu čl. 53 u vezi sa policijskim ovlašćenjima, a drugi, novi član (iza čl. 82) – „Mera privremenog udaljavanja sa adrese stanovanja i privremene zabrane kontaktiranja sa određenim licima“.

Obrazloženje ministra je da postupanje policijskih službenika u predistražnom postupku nije samostalno, odnosno da ovim postupkom rukovodi javni tužilac, te policija ne bi mogla samostalno da primenjuje predložene mere.


Ipak, navedeno je da će ministar izvršiti dodatne konsultacije u vezi sa predlogom koji je napravio AŽC, sa Ministarstvom pravde i Republičkim javnim tužilaštvom (dopis ministra u prilogu).

AŽC je odgovorio ministru, navodeći argumente za to da mere koje trenutno postoje u zakonima ne obezbeđuju zaštitu žrtve na način koji omogućavaju „hitne mere zaštite“, kako je to definisano čl. 52 Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja protiv žena i nasilja u porodici (dopis AŽC u prilogu).

Ministar Stefanović je odgovorio na predlog Autonomnog ženskog centra za dopunu Nacrta zakona o policiji uvođenjem „hitnih mera zaštite“ od nasilja prema ženama i nasilja u porodici, kao ovlašćenja policijskih službenika. AŽC je predložio i izradio, između ostalih, i dva amandmana na Nacrt zakona o policiji – jedna za dopunu čl. 53 u vezi sa policijskim ovlašćenjima, a drugi, novi član (iza čl. 82) – „Mera privremenog udaljavanja sa adrese stanovanja i privremene zabrane kontaktiranja sa određenim licima“.

Obrazloženje ministra je da postupanje policijskih službenika u predistražnom postupku nije samostalno, odnosno da ovim postupkom rukovodi javni tužilac, te policija ne bi mogla samostalno da primenjuje predložene mere.
Ipak, navedeno je da će ministar izvršiti dodatne konsultacije u vezi sa predlogom koji je napravio AŽC, sa Ministarstvom pravde i Republičkim javnim tužilaštvom (dopis ministra u prilogu).

AŽC je odgovorio ministru, navodeći argumente za to da mere koje trenutno postoje u zakonima ne obezbeđuju zaštitu žrtve na način koji omogućavaju „hitne mere zaštite“, kako je to definisano čl. 52 Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja protiv žena i nasilja u porodici (dopis AŽC u prilogu).
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.