PDF     PDF    
Beograd, 4/6/2015
IZVEŠTAJ O NAPRETKU
PDF     PDF    
Beograd, 4/6/2015
IZVEŠTAJ O NAPRETKU

Koalicija "prEUgovor" pripremila je Izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24, koji će biti predstavljen danas u 11 časova u Medija centru u Beogradu.

Na konferenciji će se diskutovati o stanju vladavine prava i položaju nezavisnih državnih institucija, pravima žena i rodnoj ravnopravnosti, zaštiti prava žrtava i politikama migracija i azila. Izveštaj će predstaviti predstavnice/i nevladinih organizacija: Autonomni ženski centar, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, ASTRA i Grupa 484.

Izveštaj je dostupan na srpskom (.pdf) i engleskom jeziku (.pdf).

Koalicija "prEUgovor" pripremila je Izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24, koji će biti predstavljen danas u 11 časova u Medija centru u Beogradu.

Na konferenciji će se diskutovati o stanju vladavine prava i položaju nezavisnih državnih institucija, pravima žena i rodnoj ravnopravnosti, zaštiti prava žrtava i politikama migracija i azila. Izveštaj će predstaviti predstavnice/i nevladinih organizacija: Autonomni ženski centar, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, ASTRA i Grupa 484.

Izveštaj je dostupan na srpskom (.pdf) i engleskom jeziku (.pdf).
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.