PDF    
Beograd, 23/4/2015
GREVIO komitet
PDF    
Beograd, 23/4/2015
GREVIO komitet
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra je jedna od kandidatkinja koje je država Srbija predložila za članstvo u GREVIO komitetu, grupi eksperata koja će pratiti primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Odluku o izboru tri najbolje kandidatkinje donela je zajednička komisija Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva spoljnih poslova i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Advokatkinja i koordinatorka pravnog tima u Autonomnom ženskom centru, Vanja Macanović je ekspertkinja sa desetogodišnjim iskustvom u oblasti nasilja prema ženama i nasilja u porodici.
 
Biografija Vanje Macanović dostupna je na engleskom jeziku (.pdf).
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra je jedna od kandidatkinja koje je država Srbija predložila za članstvo u GREVIO komitetu, grupi eksperata koja će pratiti primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Odluku o izboru tri najbolje kandidatkinje donela je zajednička komisija Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva spoljnih poslova i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.
Advokatkinja i koordinatorka pravnog tima u Autonomnom ženskom centru, Vanja Macanović je ekspertkinja sa desetogodišnjim iskustvom u oblasti nasilja prema ženama i nasilja u porodici.
 
Biografija Vanje Macanović dostupna je na engleskom jeziku (.pdf).
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.