Strazbur, 10/04/2015
GREVIO Komitet

Strazbur, 10/04/2015
GREVIO Komitet
U Strazburu je završen proces nominacije kandidatkinja i kandidata za članstvo u GREVIO komitetu, grupi eksperata koja će pratiti primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Strane ugovornice nominovale su 21 kandidata/kinju, a konačan izbor 10 članova/članica GREVIO komiteta biće završen 4. maja 2015. godine na prvom sastanku Komiteta strana u Strazburu.

Lista kandidata sa biografijama dostupna je na engleskom jeziku ovde.
U Strazburu je završen proces nominacije kandidatkinja i kandidata za članstvo u GREVIO komitetu, grupi eksperata koja će pratiti primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Strane ugovornice nominovale su 21 kandidata/kinju, a konačan izbor 10 članova/članica GREVIO komiteta biće završen 4. maja 2015. godine na prvom sastanku Komiteta strana u Strazburu.

Lista kandidata sa biografijama dostupna je na engleskom jeziku ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.