UVODNA BILJEŠKA
Pred vama je baza podataka o usklađenosti zakonodavnog i strateškog okvira 6 država regije – Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije, s Konvencijom Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Podaci u ovoj bazi su organizirani u tri područja: Status – podaci o stanju (usklađenosti zakonskih i strateških dokumenata s Konvencijom), koji se mogu sagledati za svaki od 51 odabrani članak Konvencije, prema godinama (počevši od 2014.) i u odnosu na svaku od država; Uz teks, oni sadržavaju i ocjenu stanja na skali od 0-4, prikazanu u dva grafička priloga: u vremenskoj dimenziji i po državama; Indikatori – podaci o implementaciji Konvencije u svakoj od država, koji će biti sukcesivno unošeni; Izvještaji – gdje će biti dostupni službeni državni izvještaji i „izvještaji u sjeni“ koje će pripremati ženske organizacije u vezi primjene Konvencije.

Baza podataka je nastala s ciljem kako bi se osiguralo praćenje napretka država u ispunjavanju međunarodnih obaveza, uključujući i javni pritisak na donositelje odluka i institucije da se standardi Konvencije neposredno primjenjuju u praksi.

Izradu baze podataka financijski je podržala Evropska Unija kroz regionalni projekt "Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno utemeljenog nasilja".
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.