A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
Potpiši!
   Ime i prezime
   e-mail
   komentar -
Broj komentara: 15731   
O kampanji
Kampanja Autonomnog ženskog centra i partnerskih organizacija posvećena je potvrđivanju (ratifikaciji) i punoj primjeni Konvencije Savjeta Evrope o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Kampanja je usmjerena na informisanje građanki i građana o sadržaju Konvencije. Ona treba da utiče na promjenu svijesti cijelog društva, svakog pojedinca, da nasilje – nijedna vrsta nasilja – nije ispravan način rješavanja problema. Kampanja informiše građanke i građane o obavezama koje je država preuzela potvrđivanjem Konvencije, a to obuhvata sveobuhvatnu zaštitu žena i spriječavanje nasilja, gonjenje i kažnjavanje učinilaca nasilja i djelotvoran i efikasan sistem praćenja primjene odredbi Konvencije.

Molba za sponzorstvo

 
O kampanji
Kampanja Autonomnog ženskog centra i partnerskih organizacija posvećena je potvrđivanju (ratifikaciji) i punoj primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Kampanja je usmerena na informisanje građanki i građana o sadržaju Konvencije. Ona treba da utiče na promenu svesti celog društva, svakog pojedinca, da nasilje – nijedna vrsta nasilja – nije ispravan način rešavanja problema. Kampanja informiše građanke i građane o obavezama koje je država preuzela potvrđivanjem Konvencije, a to obuhvata sveobuhvatnu zaštitu žena i sprečavanje nasilja, gonjenje i kažnjavanje učinilaca nasilja i delotvoran i efikasan sistem praćenja primene odredbi Konvencije.

U kampanji pored partnerskih organizacija učestvuje i skoro 30 ženskih organizacija iz cele Srbije, organizovanih u Mrežu Žene protiv nasilja. Kampanja će trajati u kontinuitetu od novembra 2013. godine do novembra 2014. godine (videti kalendar događaja), sa fokusom na pojedina pitanja i teme.

Molba za sponzorstvo

Autonomni ženski centar iz Beograda, nevladina organizacija koja se 20 godina bavi problemom nasilja prema ženama i nasiljem u porodici, obraća Vam se molbom da nam, u okvirima mogućnosti vaše televizije, omogućite medijsko sponzorstvo za emitovanje TV spota u trajanju od 22 sekunde u periodu od 20. novembra do 10. decembra.

Autonomni ženski centar ovom kampanjom promoviše Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, kao sveobuhvatni dokument koji stremi ka promeni načina razmišljanja, pozivajući celo društvo na promenu stavova. Nova Konvencija protiv nasilja prema ženama - čuva živote i smanjuje ljudsku patnju.

Kampanju sprovode nevladine organizacije koje se bave borbom protiv nasilja prema ženama u 6 država regiona (Srbija, BiH, Makedonija, Hrvatska, Slovenija i Austrija). Najveći deo aktivnosti volonterski obavljaju partnerske organizacije, uz podršku skoro 200 organizacija iz regiona. Emitovanje TV spota nije predviđeno budžetom, te smo se odlučile da pozovemo društveno odgovorne medije da doprinesu informisanju građana i vidljivosti Konvencije.

kontakt osoba, Sonja Lalić: sonjalalic@azc.org.rs
tel/fax: 011 2687 190
mob. tel: 062 127 91 29

Sponzorstva dobijena do sada

Autonomni ženska centar i partnerske ženska organizacije se zahvaljuju svim društveno odgovornim medijima.
 
Radio 3
B92
Novosadska TV
Naxi Radio
Vreme
Lepota i zdravlje
RTV
Studio B
24 Kitchen
Fox Crime
CZKD
Delta City
KCB
KC Grad
Parobrod
TV Nova
Rex
RTS
Ušče
Supermarket
Kampanju podržali
Le Petit bar, Drama, Kameleon, Piazza dei Fiori, Harizma i Bacio.
 
Multimedija
 
 
Kalendar
 
Opširnije
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.