A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 15/10/2018
GREVIO

Podgorica, 15/10/2018
GREVIO
Grupa eksperata Savjeta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici - GREVIO objavila je prvi  izvještaj o procjeni stanja u Crnoj Gori kada je u pitanju primjena Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, poznatije kao Istanbulska konvencija. GREVIO u svom izvještaju pozdravlja unaprjeđenje zakonskog okvira u oblasti nasilja u porodici i nasilja nad ženama, međutim, ukazuje na čitav niz strukturnih problema čiji je rezultat nedovoljni nivo sprječavanja i zaštite žrtava porodičnog nasilja.
Tražimo da Vlada Crne Gore pristupi intenzivnoj promociji i afirmaciji GREVIO preporuka među institucijama nadležnim za sprovođenje Istanbulske konvencije i da posvećeno radi na njihovoj realizaciji, uz obavezno obezbjeđivanje dovoljnih ljudskih  i materijalnih resursa.

Prevedeni sažetak izvještaja sa prioritetnim preporukama dostupan je na web stranici Savjeta Evrope, na ovom linku, dok cjelokupan sveobuhvatni izvještaj na engleskom jeziku  možete naći ovdje.
Grupa eksperata Savjeta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici - GREVIO objavila je prvi  izvještaj o procjeni stanja u Crnoj Gori kada je u pitanju primjena Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, poznatije kao Istanbulska konvencija. GREVIO u svom izvještaju pozdravlja unaprjeđenje zakonskog okvira u oblasti nasilja u porodici i nasilja nad ženama, međutim, ukazuje na čitav niz strukturnih problema čiji je rezultat nedovoljni nivo sprječavanja i zaštite žrtava porodičnog nasilja. Tražimo da Vlada Crne Gore pristupi intenzivnoj promociji i afirmaciji GREVIO preporuka među institucijama nadležnim za sprovođenje Istanbulske konvencije i da posvećeno radi na njihovoj realizaciji, uz obavezno obezbjeđivanje dovoljnih ljudskih  i materijalnih resursa.

Prevedeni sažetak izvještaja sa prioritetnim preporukama dostupan je na web stranici Savjeta Evrope, na ovom linku, dok cjelokupan sveobuhvatni izvještaj na engleskom jeziku  možete naći ovdje.
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.