A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 07/06/2017
KONFERENCIJA

Podgorica, 07/06/2017
KONFERENCIJA
NVO Centar za ženska prava je , uz podršku UNICEF-a, Evropske unije i Fondacije Petrović Njegoš, u okviru kampanje Zaustavimo nasilje, koju su pokrenuli UNICEF i Vlada Crne Gore, organizovala konferenciju „Nasilje u porodici i rizici po djecu - prema sveobuhvatnom rješenju“.

Na koferenciji su govorili renomirani međunarodni eksperti i ekspertkinje, među kojima i g. Landi Bankroft, specijalista za porodične odnose sa 25 godina iskustva u radu sa nasilnim muškarcima i njihovim porodicama, koji je radio i kao klinički supervizor, evaluator za starateljstvo, istražitelj zlostavljanja dece i sudski vještak. Autor je pet knjiga u ovoj oblasti, uključujući i američki bestseler o porodičnom nasilju “Zašto on to radi” i koautor knjige “Nasilnik kao roditelj”, koja je dobila nacionalnu nagradu.

O porodičnom nasilju i rizicima po djecu govorila je dr Lin Harn, koja predaje i istražuje pitanja nasilja nad ženama i djecom u Velikoj Britaniji, a radila je kao docentkinja na studijama politike i kriminalistike na univerzitetima u Sanderlendu i Roehamptonu i kao naučna saradnica na Univerzitetu u Bristolu.
O pravnim aspektima zaštite djece od nasilja govorila je i gđa Branka Žigante Živković, sudija Visokog prekršajnog suda u Zagrebu, koja više od 15 godina radi u Odjelu javne sigurnosti i javnog reda i mira na sprovođenju sudskih mjera propisanih Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji.

Cilj konferencije je da unaprijedi zašitu djece i podršku nenasilnom roditelju/staratelju, kroz unaprjeđenje znanja profesionalaca/ki o rizicima i najboljim načinima zaštite djece koja su izložena nasilju u porodičnom okruženju, sa fokusom na period nakon razvoda braka ili prekida partnerskih odnosa roditelja, koji se u praksi pokazao kao izuzetno rizičan.
NVO Centar za ženska prava je , uz podršku UNICEF-a, Evropske unije i Fondacije Petrović Njegoš, u okviru kampanje Zaustavimo nasilje, koju su pokrenuli UNICEF i Vlada Crne Gore, organizovala konferenciju „Nasilje u porodici i rizici po djecu - prema sveobuhvatnom rješenju“.

Na koferenciji su govorili renomirani međunarodni eksperti i ekspertkinje, među kojima i g. Landi Bankroft, specijalista za porodične odnose sa 25 godina iskustva u radu sa nasilnim muškarcima i njihovim porodicama, koji je radio i kao klinički supervizor, evaluator za starateljstvo, istražitelj zlostavljanja dece i sudski vještak. Autor je pet knjiga u ovoj oblasti, uključujući i američki bestseler o porodičnom nasilju “Zašto on to radi” i koautor knjige “Nasilnik kao roditelj”, koja je dobila nacionalnu nagradu.

O porodičnom nasilju i rizicima po djecu govorila je dr Lin Harn, koja predaje i istražuje pitanja nasilja nad ženama i djecom u Velikoj Britaniji, a radila je kao docentkinja na studijama politike i kriminalistike na univerzitetima u Sanderlendu i Roehamptonu i kao naučna saradnica na Univerzitetu u Bristolu. O pravnim aspektima zaštite djece od nasilja govorila je i gđa Branka Žigante Živković, sudija Visokog prekršajnog suda u Zagrebu, koja više od 15 godina radi u Odjelu javne sigurnosti i javnog reda i mira na sprovođenju sudskih mjera propisanih Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji.

Cilj konferencije je da unaprijedi zašitu djece i podršku nenasilnom roditelju/staratelju, kroz unaprjeđenje znanja profesionalaca/ki o rizicima i najboljim načinima zaštite djece koja su izložena nasilju u porodičnom okruženju, sa fokusom na period nakon razvoda braka ili prekida partnerskih odnosa roditelja, koji se u praksi pokazao kao izuzetno rizičan.
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.