A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 07/09/2016
SEMINAR

Podgorica, 07/09/2016
SEMINAR
Predstavnica Sigurne ženske kuće, Jovana Hajduković, učestvovala je na seminaru o pisanju izvještaja u sijenci za ekspertsku grupu GREVIO. Seminar je održan 15-16 maja u Beču, a organizovan je od strane Evropske mreže WAVE (Women Against Violence Europe).

Na seminaru su razmijenjena iskustava sa ženskim NVO koje su već prosle kroz proces izvještavanja za GREVIO ekspertsku grupu.
Predstavnica Sigurne ženske kuće, Jovana Hajduković, učestvovala je na seminaru o pisanju izvještaja u sijenci za ekspertsku grupu GREVIO. Seminar je održan 15-16 maja u Beču, a organizovan je od strane Evropske mreže WAVE (Women Against Violence Europe).

Na seminaru su razmijenjena iskustava sa ženskim NVO koje su već prosle kroz proces izvještavanja za GREVIO ekspertsku grupu.
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.