A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 29/11/2016
OBUKA

Podgorica, 29/11/2016
OBUKA

NVO Centar za ženska prava i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovali su dvodvnevni Program obuke o nasilju u porodici i nasilju nad ženama za predstavnike pravosuđa. Program je organizovan uz podršku Vrhovnog suda Crne Gore, UNDP- a i UNICEF-a i uz podršku Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, koji je odobrio ovaj program i uvrstio ga u redovnu obuku predstavnika/ca pravosuđa.  

Cilj programa je uspostavljanje održivog i efikasnog sistema zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici i nasilja nad ženama kroz podršku pravosudnim institucijama u primjeni međunarodnih standarda i nacionalnog zakonodavstva u ovoj oblasti. Fokus programa je na primjeni Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), kao najsveobuhvatnijem i pravno obavezujućem međunarodnom dokumentu u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Radionice su vodili: g-đa Branka Žigante – Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda u Zagrebu i predsjednica Nacionalnog savjeta za nasilje u porodici Republike Hrvatske, Benjamin Perks, predstavnik UNICEF-a u Crnoj Gori, Maja Raičević i Ana Jaredić predstavnice Centra za ženska prava.

NVO Centar za ženska prava i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovali su dvodvnevni Program obuke o nasilju u porodici i nasilju nad ženama za predstavnike pravosuđa. Program je organizovan uz podršku Vrhovnog suda Crne Gore, UNDP- a i UNICEF-a i uz podršku Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, koji je odobrio ovaj program i uvrstio ga u redovnu obuku predstavnika/ca pravosuđa.  

Cilj programa je uspostavljanje održivog i efikasnog sistema zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici i nasilja nad ženama kroz podršku pravosudnim institucijama u primjeni međunarodnih standarda i nacionalnog zakonodavstva u ovoj oblasti. Fokus programa je na primjeni Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), kao najsveobuhvatnijem i pravno obavezujućem međunarodnom dokumentu u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Radionice su vodili: g-đa Branka Žigante – Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda u Zagrebu i predsjednica Nacionalnog savjeta za nasilje u porodici Republike Hrvatske, Benjamin Perks, predstavnik UNICEF-a u Crnoj Gori, Maja Raičević i Ana Jaredić predstavnice Centra za ženska prava.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.