A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Beograd 3/11/2016
KONFERENCIJA

Beograd 3/11/2016
KONFERENCIJA

U Beogradu je 3.11.2016. u organizaciji Autonomnog ženskog centra, održana završna konferencija posvećena praćenju primjene Konvencije SE o spječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Tema konferencije fokusirana je na podršku i osnaživanje žena sa iskustvom nasilja, na diskusiju o primjeni standarda Konvencije, odnosno na razvoj dostupnih, djelotvornih, efikasnih i sveobuhvatnih opštih i specijalizovanih usluga za žene i njihovu djecu.

Uvodne govore imale su Dubravka Šimonović, specijalna izvještačica Ujedinjenih nacija o nasilju prema ženama, njegovim uzrocima i posledicama, i dugogodišnja članica, u jednom periodu i predsjednica CEDAW Komiteta, kao i profesorka Feride Acar, predsjednica GREVIO ekspertske grupe Savjeta Evrope.


Na tri panela diskutovalo se sa: predstavnicima zakonodavne vlasti o tome kako djelotvornije pratiti rad Vlade i kako bolje sarađivati sa predstavnicama ženskih organizacija; predstavnicima izvršne vlasti o primjerima dobre prakse i mogućnosti odgovornog odnosa prema žrtvama nasilja; predstavnicama specijalizovanih ženskih organizacija, koje imaju višedecenijsko iskustvo u direktnom radu sa ženama o stanju i izazovima sa kojima se suočavaju.

U Beogradu je 3.11.2016. u organizaciji Autonomnog ženskog centra, održana završna konferencija posvećena praćenju primjene Konvencije SE o spječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Tema konferencije fokusirana je na podršku i osnaživanje žena sa iskustvom nasilja, na diskusiju o primjeni standarda Konvencije, odnosno na razvoj dostupnih, djelotvornih, efikasnih i sveobuhvatnih opštih i specijalizovanih usluga za žene i njihovu djecu.

Uvodne govore imale su Dubravka Šimonović, specijalna izvještačica Ujedinjenih nacija o nasilju prema ženama, njegovim uzrocima i posledicama, i dugogodišnja članica, u jednom periodu i predsjednica CEDAW Komiteta, kao i profesorka Feride Acar, predsjednica GREVIO ekspertske grupe Savjeta Evrope.
Na tri panela diskutovalo se sa: predstavnicima zakonodavne vlasti o tome kako djelotvornije pratiti rad Vlade i kako bolje sarađivati sa predstavnicama ženskih organizacija; predstavnicima izvršne vlasti o primjerima dobre prakse i mogućnosti odgovornog odnosa prema žrtvama nasilja; predstavnicama specijalizovanih ženskih organizacija, koje imaju višedecenijsko iskustvo u direktnom radu sa ženama o stanju i izazovima sa kojima se suočavaju.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.