A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Ljubljana 28/10/2016
KONFERENCIJA

Ljubljana 28/10/2016
KONFERENCIJA
U Ljubljani je 28.10.2016.godine u organizaciji Društva SOS telefona za žene žrtve nasilja, održana konferencija posvećena praćenju primjene Konvencije SE o spječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Tema konferencije fokusirana je na primjenu standarda Konvencije, medjunarodne mehanizme u borbi protiv nasilja nad ženama, podršku i osnaživanje žena sa iskustvom nasilja, odnosno na razvoj dostupnih, djelotvornih, efikasnih i sveobuhvatnih opštih i specijalizovanih usluga za žene i njihovu djecu.
U Ljubljani je 28.10.2016.godine u organizaciji Društva SOS telefona za žene žrtve nasilja, održana konferencija posvećena praćenju primjene Konvencije SE o spječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Tema konferencije fokusirana je na primjenu standarda Konvencije, medjunarodne mehanizme u borbi protiv nasilja nad ženama, podršku i osnaživanje žena sa iskustvom nasilja, odnosno na razvoj dostupnih, djelotvornih, efikasnih i sveobuhvatnih opštih i specijalizovanih usluga za žene i njihovu djecu.
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.