A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Skoplje 06/10/2016
KONFERENCIJA

Skoplje 06/10/2016
KONFERENCIJA

U Skoplju je 6.oktobra u organizaciji Nacionalnog savjeta za rodnu ravnopravnost održana medjunarodna konferencija posvećena Konvenciji SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, pod nazivom "Zaštita i podrška za žene žrtve rodno zasnovanog nasilja".


Na konferenciji kojoj su prisustvovale predstavnice Sigurne ženske kuće diskutovalo se o zakonskoj regulativi u oblasti zaštite od nasilja u porodici, specijalizovanim uslugama podrške za žene žrtve nasilja i edukaciji u ovoj oblasti.

U Skoplju je 6.oktobra u organizaciji Nacionalnog savjeta za rodnu ravnopravnost održana medjunarodna konferencija posvećena Konvenciji SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, pod nazivom "Zaštita i podrška za žene žrtve rodno zasnovanog nasilja".
Na konferenciji kojoj su prisustvovale predstavnice Sigurne ženske kuće diskutovalo se o zakonskoj regulativi u oblasti zaštite od nasilja u porodici, specijalizovanim uslugama podrške za žene žrtve nasilja i edukaciji u ovoj oblasti.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.