A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica 07/09/2016
INICIJATIVA

Podgorica 07/09/2016
INICIJATIVA

Sigurna ženska kuća uputila je inicijativu za izmjene i dopune Krivičnog zakonika radnoj grupi Ministarstva pravde. Predložene izmjene i dopune Krivičnog zakonika obuhvataju uvodjenje hitnih mjera zaštite za žrtve krivičnog djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i krivičnih djela protiv života i tijela do pravosnažnosti sudske odluke, uvodjenje novog krivičnog djela - proganjanje i uvođenje oštrijih sankcija za krivična djela koja uključuju nasilje u porodici nego za slična krivična djela učinjena van porodičnog konteksta

Radnoj grupi dostavljen je predlog za izmjenu definicije porodice proširivanjem kruga zaštićenih lica na osobe koje su u emotivnim vezama, zatim propisivanje novog oblika krivičnog djela silovanje bez pristanka u odsustvu prijetnje i prinude, kao i silovanje prema članu porodice, uključujući silovanje u braku kao kvalifikovani oblik krivičnog djela silovanje.


Izrada teksta Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore je prilika da se pomenuti Zakon uskladi sa standardima Konvencije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama koju je Crna Gora ratifikovala i obavezala se da će žrtvama nasilja pružiti efikasnu I efektivnu zaštitu.

Sigurna ženska kuća uputila je inicijativu za izmjene i dopune Krivičnog zakonika radnoj grupi Ministarstva pravde. Predložene izmjene i dopune Krivičnog zakonika obuhvataju uvodjenje hitnih mjera zaštite za žrtve krivičnog djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i krivičnih djela protiv života i tijela do pravosnažnosti sudske odluke, uvodjenje novog krivičnog djela - proganjanje i uvođenje oštrijih sankcija za krivična djela koja uključuju nasilje u porodici nego za slična krivična djela učinjena van porodičnog konteksta

Radnoj grupi dostavljen je predlog za izmjenu definicije porodice proširivanjem kruga zaštićenih lica na osobe koje su u emotivnim vezama, zatim propisivanje novog oblika krivičnog djela silovanje bez pristanka u odsustvu prijetnje i prinude, kao i silovanje prema članu porodice, uključujući silovanje u braku kao kvalifikovani oblik krivičnog djela silovanje.
Izrada teksta Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore je prilika da se pomenuti Zakon uskladi sa standardima Konvencije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama koju je Crna Gora ratifikovala i obavezala se da će žrtvama nasilja pružiti efikasnu I efektivnu zaštitu.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.