A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica 19/07/2016
SASTANAK

Podgorica 19/07/2016
SASTANAK

Aktiviskinje ženskih NVO na radnom doručku upoznale su Ambasadorku SAD-a u Crnoj Gori, Margaret Uyehara, sa stanjem u oblasti rodne ravnopravnosti i nasilja nad ženama.

Na sastanku je istaknut značaj implementacije Konvencije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, ukazano na potrebu uskladjivanja nacionalnog prava sa evropskim standardima i efikasnu u efektivnu implemantaciju postojećih rješenja u praksi.

Predsjednica SZK, Ljiljana Raičević, upoznala je Ambasadorku sa inicijativom koju je SŽK uputili poslanicama za izmjenu zakonodavstva i njihovo usaglašavanje sa Konvencijom.


Neophodno je dopuniti Krivični zakonik i Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i obezbijediti da zakoni štite sve žene žrtve nasilja u porodici. Nadalje, predložene izmjene Krivičnog zakonika, obuhvataju propisivanje novog oblika krivičnog djela silovanje bez pristanka u odsustvu prijetnje i prinude, kao i silovanje prema članu porodice, uključujući silovanje u braku kao kvalifikovani oblik krivičnog djela silovanje.

Aktiviskinje ženskih NVO na radnom doručku upoznale su Ambasadorku SAD-a u Crnoj Gori, Margaret Uyehara, sa stanjem u oblasti rodne ravnopravnosti i nasilja nad ženama.

Na sastanku je istaknut značaj implementacije Konvencije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, ukazano na potrebu uskladjivanja nacionalnog prava sa evropskim standardima i efikasnu u efektivnu implemantaciju postojećih rješenja u praksi.

Predsjednica SZK, Ljiljana Raičević, upoznala je Ambasadorku sa inicijativom koju je SŽK uputili poslanicama za izmjenu zakonodavstva i njihovo usaglašavanje sa Konvencijom.
Neophodno je dopuniti Krivični zakonik i Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i obezbijediti da zakoni štite sve žene žrtve nasilja u porodici. Nadalje, predložene izmjene Krivičnog zakonika, obuhvataju propisivanje novog oblika krivičnog djela silovanje bez pristanka u odsustvu prijetnje i prinude, kao i silovanje prema članu porodice, uključujući silovanje u braku kao kvalifikovani oblik krivičnog djela silovanje.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.