A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica 25/05/2016
STEP UP!

Podgorica 25/05/2016
STEP UP!

Aktivistkinje SOS telefona Nikšić, Sigurne ženske kuće, Centra za ženska prava i SOS telefona Podgorica, na Trgu nezavisnosti u Podgorici organizovale su akciju povodom početka evropske kampanje Step up! koje ženske organizacije sprovode u okviru mreže WAVE. U naredne dvije godine članice WAVE mreže promovisaće prava žena žrtava nasilja i njihove djece u cilju kvalitetnije podrške i zaštite širom Evrope.

Nasilje nad ženama i djevojčicama i dalje je jedan od najzastupljenijih vidova kršenja ljudskih prava i može imati fatalne posledice.


Današnja akcija imala je za cilj da ukaže na nedostatak specijalizovanih servisa podrške za žrtve nasilja i nedostatak podrške nazavisnim ženskim organizacijama koje pružaju specijalizovane servise podrške i koje stavljaju potrebe i prava žena žrtava nasilja u centar svog rada i djelovanja.

Aktivistkinje SOS telefona Nikšić, Sigurne ženske kuće, Centra za ženska prava i SOS telefona Podgorica, na Trgu nezavisnosti u Podgorici organizovale su akciju povodom početka evropske kampanje Step up! koje ženske organizacije sprovode u okviru mreže WAVE. U naredne dvije godine članice WAVE mreže promovisaće prava žena žrtava nasilja i njihove djece u cilju kvalitetnije podrške i zaštite širom Evrope.

Nasilje nad ženama i djevojčicama i dalje je jedan od najzastupljenijih vidova kršenja ljudskih prava i može imati fatalne posledice.
Današnja akcija imala je za cilj da ukaže na nedostatak specijalizovanih servisa podrške za žrtve nasilja i nedostatak podrške nazavisnim ženskim organizacijama koje pružaju specijalizovane servise podrške i koje stavljaju potrebe i prava žena žrtava nasilja u centar svog rada i djelovanja.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.