A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
PDF    
Podgorica 24/05/2016
SAOPŠTENJE
PDF    
Podgorica 24/05/2016
SAOPŠTENJE

Aktivistkinje ženske NVO Anima iz Kotora, Centar za ženska prava i Sigurna ženska kuća iz Podgorice, SOS Telefon i Centar za romske inicijative iz Nikšića, Bona fide iz Pljevalja i Snažna mama iz Bijelog Polja otkazale su učešće na Konvenciji "Ona je tu".

U saopštenju se navodi da ovakav elitistički skup ne podržava aktivizam žena i dodatno ruši teško uspostavljeno povjerenje i mreže solidarnosti između žena koje rade na terenu i koje trpe nasilje, obesmišljava, privatizuje i diskredituje sve napore da se žene u Crnoj Gori prepoznaju kao politički subjekti i izvrše veći uticaj na razvoj i uspostavljanje rodne ravnopravnosti.

Saopštenje je dostupno u prilogu.

Aktivistkinje ženske NVO Anima iz Kotora, Centar za ženska prava i Sigurna ženska kuća iz Podgorice, SOS Telefon i Centar za romske inicijative iz Nikšića, Bona fide iz Pljevalja i Snažna mama iz Bijelog Polja otkazale su učešće na Konvenciji "Ona je tu".

U saopštenju se navodi da ovakav elitistički skup ne podržava aktivizam žena i dodatno ruši teško uspostavljeno povjerenje i mreže solidarnosti između žena koje rade na terenu i koje trpe nasilje, obesmišljava, privatizuje i diskredituje sve napore da se žene u Crnoj Gori prepoznaju kao politički subjekti i izvrše veći uticaj na razvoj i uspostavljanje rodne ravnopravnosti.

Saopštenje je dostupno u prilogu.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.