A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica 15/03/2016
ISTRAŽIVANJE

Podgorica 15/03/2016
ISTRAŽIVANJE

Istraživanje o percepciji predstavnika pravosuđa o nasilju u porodici i nasilju nad ženama sprovela je renomirana međunarodna agencija, IPSOS Strategic Marketing, kroz projekat „Pristup pravdi za žrtve nasilja u porodici”, koji je realizovala Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP), u partnerstvu sa Centrom za ženska prava, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava - Odjeljenjem za poslove rodne ravnopravnosti, a uz finansijsku podršku Ambasade Norveške u Beogradu.

Ključni zaključci istraživanja su sledeći:

- U okviru uticaja tradicionalnog nasleđa i patrijahalnih vrijednosti koji su snažno prisutni u Crnoj Gori, žena se doživljava kao najznačajnija figura za očuvanje porodice, a porodica kao osnovna ćelija svakog društva. Ipak, predstavnici pravosuđa smatraju da su žene u Crnoj Gori i dalje neravnopravne sa muškarcima, a upravo porodični odnosi predstavljaju jednu od oblasti u kojoj se najčešće ispoljava neravnopravnost polova.


-Iako građani Crne Gore, kao i predstavnici pravosuđa ne prepoznaju žene kao ugroženu kategoriju stanovništva, obje grupe navode da je porodično nasilje jedan od značajnih problema sa kojima se Crna Gora u ovom trenutku suočava, ali da ovaj problem nije od prioritetnog značaja.

- Predstavnici pravosuđa navode da je porodično nasilje pojava koja se nerijetko javlja unutar Crne Gore, ali istovremeno skoro polovina njih, smatra da se u javnosti ovoj temi posvećuje sasvim dovoljno pažnje.

-Razlozi zbog kojih se žene odlučuju da ne prijave nasilje ili da povuku tužbu su slični, a među njima se ističu nedovoljno podrške i informisanosti žrtava o njihovim pravima i načinima da se zaštite od nasilja; nepoverenje u institucije koje se nadgrađuje lošim iskustvima žena prilikom susreta sa instiucijama, kao i izostanak kontinuirane i sistematske zaštite žrtava tokom i nakon sudskog postupka.

Istraživanje o percepciji predstavnika pravosuđa o nasilju u porodici i nasilju nad ženama sprovela je renomirana međunarodna agencija, IPSOS Strategic Marketing, kroz projekat „Pristup pravdi za žrtve nasilja u porodici”, koji je realizovala Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP), u partnerstvu sa Centrom za ženska prava, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava - Odjeljenjem za poslove rodne ravnopravnosti, a uz finansijsku podršku Ambasade Norveške u Beogradu.

Ključni zaključci istraživanja su sledeći:

- U okviru uticaja tradicionalnog nasleđa i patrijahalnih vrijednosti koji su snažno prisutni u Crnoj Gori, žena se doživljava kao najznačajnija figura za očuvanje porodice, a porodica kao osnovna ćelija svakog društva. Ipak, predstavnici pravosuđa smatraju da su žene u Crnoj Gori i dalje neravnopravne sa muškarcima, a upravo porodični odnosi predstavljaju jednu od oblasti u kojoj se najčešće ispoljava neravnopravnost polova.
-Iako građani Crne Gore, kao i predstavnici pravosuđa ne prepoznaju žene kao ugroženu kategoriju stanovništva, obje grupe navode da je porodično nasilje jedan od značajnih problema sa kojima se Crna Gora u ovom trenutku suočava, ali da ovaj problem nije od prioritetnog značaja.

- Predstavnici pravosuđa navode da je porodično nasilje pojava koja se nerijetko javlja unutar Crne Gore, ali istovremeno skoro polovina njih, smatra da se u javnosti ovoj temi posvećuje sasvim dovoljno pažnje.

-Razlozi zbog kojih se žene odlučuju da ne prijave nasilje ili da povuku tužbu su slični, a među njima se ističu nedovoljno podrške i informisanosti žrtava o njihovim pravima i načinima da se zaštite od nasilja; nepoverenje u institucije koje se nadgrađuje lošim iskustvima žena prilikom susreta sa instiucijama, kao i izostanak kontinuirane i sistematske zaštite žrtava tokom i nakon sudskog postupka.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.