A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 10/12/2015
JAVNI ČAS

Podgorica, 10/12/2015
JAVNI ČAS

U okviru međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ na glavnim gradskim trgovima u Podgorici, Pljevljima i Nikšiću organizovana je akcija – javni čas pod nazivom „Saradnja i intervencija - stop nasilju u porodici" koju su organizovale SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja - Nikšić, Centar za ženska prava, Sigurna ženska kuća i O.C. „Bona Fide“ - Pljevlja u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.

Javni čas se organizova sa ciljem da se promoviše međusektorska saradnja, povežu institucije radi uspješnije intervencije protiv nasilja u porodici.


Organizovanjem javnog časa postiže se više pozitivnih efekata u isto vrijeme: uvođenje inovativnog vida komunikacije sa javnošću u prevenciji i sprečavanju problema, razmjena znanja i dobre prakse u oblasti intervencije, promovisanje međuinstitucionalne saradnje, podizanje budnosti lokalnih javnosti o problemu  nasilja.

U okviru međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ na glavnim gradskim trgovima u Podgorici, Pljevljima i Nikšiću organizovana je akcija – javni čas pod nazivom „Saradnja i intervencija - stop nasilju u porodici" koju su organizovale SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja - Nikšić, Centar za ženska prava, Sigurna ženska kuća i O.C. „Bona Fide“ - Pljevlja u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.

Javni čas se organizova sa ciljem da se promoviše međusektorska saradnja, povežu institucije radi uspješnije intervencije protiv nasilja u porodici.
Organizovanjem javnog časa postiže se više pozitivnih efekata u isto vrijeme: uvođenje inovativnog vida komunikacije sa javnošću u prevenciji i sprečavanju problema, razmjena znanja i dobre prakse u oblasti intervencije, promovisanje međuinstitucionalne saradnje, podizanje budnosti lokalnih javnosti o problemu  nasilja.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.