A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 28/12/2015
RADIONICA

Podgorica, 28/12/2015
RADIONICA

Predstavnice Sigurne ženske kuće su učestvovale na radionici na temu „Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“ koja je održana 26. i 27. novembra 2015.godine u Podgorici u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava preko programa TAIEX-a Evropske Komisije.

Cilj radionice je bio da se pruži podrška nadležnim organima u preduzimanju adekvatnih mjera u sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u skladu sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u Poridici- Istanbulskom konvencijom, koja je stupila na snagu 1. avgusta 2014. godine.

Radionici su prisustvovali predstavnici/ce nadležnih institucija, predstavnici/ce nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija.


Zaključeno je da je neophodno nastaviti sa usklađivanjem zakonodavnog okvira u skladu ciljevima, pricipima i obavezama koji su dati  u Konvenciji SE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koristiti najbolje prakse iz regiona i EU, preduzeti  sve mjere da se primarni počinilac nasilja adekvatno kazni, a žrtva nasilja adekvatno zaštiti, uz rodno senzibilisan pristup primjeni zakonskih normi. Neophodno je formirati bazu podataka o nasilju nad ženama i porodičnom nasilju sa pouzdanim i uporedivim podacima i olakšati pristup žrtvama nasilja pravu na socijalnu zaštitu.

Predstavnice Sigurne ženske kuće su učestvovale na radionici na temu „Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“ koja je održana 26. i 27. novembra 2015.godine u Podgorici u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava preko programa TAIEX-a Evropske Komisije.

Cilj radionice je bio da se pruži podrška nadležnim organima u preduzimanju adekvatnih mjera u sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u skladu sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u Poridici- Istanbulskom konvencijom, koja je stupila na snagu 1. avgusta 2014. godine.

Radionici su prisustvovali predstavnici/ce nadležnih institucija, predstavnici/ce nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija.
Zaključeno je da je neophodno nastaviti sa usklađivanjem zakonodavnog okvira u skladu ciljevima, pricipima i obavezama koji su dati  u Konvenciji SE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koristiti najbolje prakse iz regiona i EU, preduzeti  sve mjere da se primarni počinilac nasilja adekvatno kazni, a žrtva nasilja adekvatno zaštiti, uz rodno senzibilisan pristup primjeni zakonskih normi. Neophodno je formirati bazu podataka o nasilju nad ženama i porodičnom nasilju sa pouzdanim i uporedivim podacima i olakšati pristup žrtvama nasilja pravu na socijalnu zaštitu.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.