A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica 09/09/2015
SOS telefon

Podgorica 09/09/2015
SOS telefon

U Crnoj Gori je počela sa radom jedinstvena, nacionalna, besplatna SOS linija za pomoć žrtvama nasilja u porodici pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i socijalnog staranja i UNDP-a, a vodi je NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić.

Usluga SOS linija osnažuje i pruža podršku žrtvama nasilja kroz informisanje, upućivanje i psihološko savjetovanje. Upoznaje žrtvu sa njenim pravima, mogućnostima i vidovima podrške, posreduje između žrtve i policije, centra za socijalni rad i drugih servisa u opštini stanovanja.


Linija je anonimna, besplatna i aktivna 24 sata dnevno. Dostupna je 365 dana u godini svim žrtvama nasilja u porodici u Crnoj Gori. 

Broj za pomoć žrtvama nasilja u porodici je 080 111 111.

U Crnoj Gori je počela sa radom jedinstvena, nacionalna, besplatna SOS linija za pomoć žrtvama nasilja u porodici pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i socijalnog staranja i UNDP-a, a vodi je NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić.

Usluga SOS linija osnažuje i pruža podršku žrtvama nasilja kroz informisanje, upućivanje i psihološko savjetovanje. Upoznaje žrtvu sa njenim pravima, mogućnostima i vidovima podrške, posreduje između žrtve i policije, centra za socijalni rad i drugih servisa u opštini stanovanja.
Linija je anonimna, besplatna i aktivna 24 sata dnevno. Dostupna je 365 dana u godini svim žrtvama nasilja u porodici u Crnoj Gori. 

Broj za pomoć žrtvama nasilja u porodici je 080 111 111.
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.