A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 17/7/2015
JAVNO SASLUŠANJE

Podgorica, 17/7/2015
JAVNO SASLUŠANJE

Na poziv g-đe Nade Drobnjak, predsjednice Odbora za rodnu ravnopravnost u Skupštini Crne Gore, Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra predstavila je Indikatore za praćenje primjene odredbi Konvencije Saveta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, na 53. sjednici Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine CG.

Predstavljena je mogućnost praćenja primjene Konvencije preko indikatora koji upućuju na stepen usklađenosti zakona, mjera i odredbi sa standardima ovog međunarodnog ugovora, kroz kvantitativne pokazatelje, koji zahtijevaju bolje administrativne evidencije, i kroz kvalitativne pokazatelje u vezi sa prevencijom, obukom stručnjaka, podrškom za žrtve, djelotvornom zaštitom i srazmjenim sankcijama.


U diskusiji je naglašeno da Crna Gora ima dobar normativni okvir, ali da više treba raditi na promjeni svijesti, primjeni zakona i mjera, ujednačavanju i praćenju efekata postupanja, sadržaju mjera i usluga, koordinisanom djelovanju.

Indikatori će biti osnova za izvještavanje nadležnih ministarstava o primjeni Konvencije na javnom slušanju pred Odborom za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, u novembru 2015. godine.
 
Više informacija o sjednici dostupno ovdje.

Na poziv g-đe Nade Drobnjak, predsjednice Odbora za rodnu ravnopravnost u Skupštini Crne Gore, Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra predstavila je Indikatore za praćenje primjene odredbi Konvencije Saveta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, na 53. sjednici Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine CG.

Predstavljena je mogućnost praćenja primjene Konvencije preko indikatora koji upućuju na stepen usklađenosti zakona, mjera i odredbi sa standardima ovog međunarodnog ugovora, kroz kvantitativne pokazatelje, koji zahtijevaju bolje administrativne evidencije, i kroz kvalitativne pokazatelje u vezi sa prevencijom, obukom stručnjaka, podrškom za žrtve, djelotvornom zaštitom i srazmjenim sankcijama.
U diskusiji je naglašeno da Crna Gora ima dobar normativni okvir, ali da više treba raditi na promjeni svijesti, primjeni zakona i mjera, ujednačavanju i praćenju efekata postupanja, sadržaju mjera i usluga, koordinisanom djelovanju.

Indikatori će biti osnova za izvještavanje nadležnih ministarstava o primjeni Konvencije na javnom slušanju pred Odborom za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, u novembru 2015. godine.
 
Više informacija o sjednici dostupno ovdje.
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.