A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
PDF    
Podgorica 27 /05/2015
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
PDF    
Podgorica 27 /05/2015
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom odluke direktora Kliničkog centra Crne Gore da se ne saopštava pol novorođene djece nevladine organizacije: Centar za ženska prava, Prima, Sigurna ženska kuća, Akcija za ljudska prava, Juventas i Anima smatraju da saopštavanje činjenica o polu novorođene djece ne može, samo po sebi, izazvati diskriminaciju. Ova odluka je politički opasna za uspostavljanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori, jer skreće pažnju javnosti sa najopasnije diskriminacije žena u vidu selektivnih abortusa.

Prema izvještaju Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, Polna neravnotežana rođenju, objavljenom u avgustu 2012. Godine (izvještaj dostupan na: http://goo.gl/M9Dh4p) Crna Gora spada među devet država u svijetu sa najvećim poremećajem u odnosu novorođene muške i ženske djece, usled selektivnih abortusa koji su rezultat rodne diskriminacije i preferencije muške u odnosu na žensku djecu.


UN Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava izrazio zabrinutost zbog neproporcionalnog odnosa polova novorođene djece i preporučio Crnoj Gori da sprovede sveobuhvatnu studiju o rasprostranjenosti selektivnih abortusa i preduzme odgovarajuće mjere za suzbijanje ove prakse i društvenih normi koje je podstiču. Ovaj problem je bio i predmet povećane pažnje Savjeta Evrope koji je od Crne Gore tražio informaciju o prenatalnom odabiru pola.

Pozivamo Ministarstvo zdravlja Crne Gore, Kliničko bolnički centar i druge relevatne institucije da jednom u pola godine informišu javnost o broju rodjene djece po polu i o odstupanjima od prirodne statistike, kao i o mjerama koje su preduzete u cilju smanjenja selektivnih abortusa.

Saopštenje u cjelosti dostupno u prilogu.

Povodom odluke direktora Kliničkog centra Crne Gore da se ne saopštava pol novorođene djece nevladine organizacije: Centar za ženska prava, Prima, Sigurna ženska kuća, Akcija za ljudska prava, Juventas i Anima smatraju da saopštavanje činjenica o polu novorođene djece ne može, samo po sebi, izazvati diskriminaciju. Ova odluka je politički opasna za uspostavljanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori, jer skreće pažnju javnosti sa najopasnije diskriminacije žena u vidu selektivnih abortusa.

Prema izvještaju Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, Polna neravnotežana rođenju, objavljenom u avgustu 2012. Godine (izvještaj dostupan na: http://goo.gl/M9Dh4p) Crna Gora spada među devet država u svijetu sa najvećim poremećajem u odnosu novorođene muške i ženske djece, usled selektivnih abortusa koji su rezultat rodne diskriminacije i preferencije muške u odnosu na žensku djecu.
UN Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava izrazio zabrinutost zbog neproporcionalnog odnosa polova novorođene djece i preporučio Crnoj Gori da sprovede sveobuhvatnu studiju o rasprostranjenosti selektivnih abortusa i preduzme odgovarajuće mjere za suzbijanje ove prakse i društvenih normi koje je podstiču. Ovaj problem je bio i predmet povećane pažnje Savjeta Evrope koji je od Crne Gore tražio informaciju o prenatalnom odabiru pola.

Pozivamo Ministarstvo zdravlja Crne Gore, Kliničko bolnički centar i druge relevatne institucije da jednom u pola godine informišu javnost o broju rodjene djece po polu i o odstupanjima od prirodne statistike, kao i o mjerama koje su preduzete u cilju smanjenja selektivnih abortusa.

Saopštenje u cjelosti dostupno u prilogu.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.