A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 15/05/2015
PREVENCIJA

Podgorica, 15/05/2015
PREVENCIJA

Konvencija Savjeta Evrope o sprječavanju nasilja prema ženama i u porodici između ostalog obavezuje države potpisnice, medju kojima je i Crna Gora, da preuzmu neophodne korake za uvođenje nastavnog materijala o pitanjima poput jednakosti žena i muškaraca, nestereotipnih rodnih uloga, uzajamnog poštovanja, nenasilnog razrješenja sukoba u međuljudskim odnosima i rodno zasnovanog nasilja nad ženama.

Sigurna ženska kuća uz pomoć Ambasade Kraljevine Norveške, a u saradnji sa NVO Centar za ženska prava, NVO Ego Kult i  NVO Žene za bolje sjutra, realizuje projekat "Edukacija mladih za život bez nasilja" čiji je cilj edukacija srednjoškolaca/ki o nasilju u porodici i nasilju u adolescenskim vezama.

Do sada su održane edukativne radionice u 18 srednjih škola u 14 gradova u Crnoj Gori, dok će se u narednom periodu održati i u ostalim gradovima, kao i organizovati seminar o rodno zasnovanom nasilju za profesore/ke, direktore/ke i psihologe/kinje crnogorskih srednjih škola. 

U okviru ovog projekta nastao je i priručnik "Spriječimo nasilje" koji je distribuiran tokom održavanja radionica. Priručnik predstavlja edukativni materijal čiji je cilj da tinejdžerima/kama pruži osnovne informacije o pojmu nasilja, oblicima i posljedicama nasilja, kako da prepoznaju nasilje i koje korake da preduzmu ako su onu ili neko koga poznaju izložen/a nasilju u porodici/vezi. 

Konvencija Savjeta Evrope o sprječavanju nasilja prema ženama i u porodici između ostalog obavezuje države potpisnice, medju kojima je i Crna Gora, da preuzmu neophodne korake za uvođenje nastavnog materijala o pitanjima poput jednakosti žena i muškaraca, nestereotipnih rodnih uloga, uzajamnog poštovanja, nenasilnog razrješenja sukoba u međuljudskim odnosima i rodno zasnovanog nasilja nad ženama.

Sigurna ženska kuća uz pomoć Ambasade Kraljevine Norveške, a u saradnji sa NVO Centar za ženska prava, NVO Ego Kult i  NVO Žene za bolje sjutra, realizuje projekat "Edukacija mladih za život bez nasilja" čiji je cilj edukacija srednjoškolaca/ki o nasilju u porodici i nasilju u adolescenskim vezama. Do sada su održane edukativne radionice u 18 srednjih škola u 14 gradova u Crnoj Gori, dok će se u narednom periodu održati i u ostalim gradovima, kao i organizovati seminar o rodno zasnovanom nasilju za profesore/ke, direktore/ke i psihologe/kinje crnogorskih srednjih škola. 

U okviru ovog projekta nastao je i priručnik "Spriječimo nasilje" koji je distribuiran tokom održavanja radionica. Priručnik predstavlja edukativni materijal čiji je cilj da tinejdžerima/kama pruži osnovne informacije o pojmu nasilja, oblicima i posljedicama nasilja, kako da prepoznaju nasilje i koje korake da preduzmu ako su onu ili neko koga poznaju izložen/a nasilju u porodici/vezi. 

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.