A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 13/05/2015
KAMPANJA

Podgorica, 13/05/2015
KAMPANJA

Podgorica je oblijepljena plakatima sa porukama kampanje Potpisujem, kojima podsjećamo javnost i donosioce odluka da je Crna Gora potpisala Konvenciju Savjeta Evrope (SE) o sprječavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici. 

Plakati  sa porukama: Niko ne voli da bude pretučen, Niko ne voli brak pod prisilom, Niko ne voli nasilnike na slobodi, Niko ne voli tišinu posle poziva u pomoć... nalaze se na svim važnijim lokacijama u gradu.Regionalna kampanja je počela u Crnoj Gori, a sprovodi je Sigurna zenska kuca u saradnji sa Centrom za ženska prava i SOS telefonom Nikšić

Ono što niko ne voli treba promjeniti! 

Podgorica je oblijepljena plakatima sa porukama kampanje Potpisujem, kojima podsjećamo javnost i donosioce odluka da je Crna Gora potpisala Konvenciju Savjeta Evrope (SE) o sprječavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici. 

Plakati  sa porukama: Niko ne voli da bude pretučen, Niko ne voli brak pod prisilom, Niko ne voli nasilnike na slobodi, Niko ne voli tišinu posle poziva u pomoć... nalaze se na svim važnijim lokacijama u gradu.

Regionalna kampanja je počela u Crnoj Gori, a sprovodi je Sigurna zenska kuca u saradnji sa Centrom za ženska prava i SOS telefonom Nikšić

Ono što niko ne voli treba promjeniti! 

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.