A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 14/02/2015
1 MILIJARDA USTAJE

Podgorica, 14/02/2015
1 MILIJARDA USTAJE
NVO "Sigurna ženska kuća" je treće godine za redom na Trgu republike u Podgorici dala podršku Globalnoj inicijativi 1 MILIJARDA USTAJE, čija je parola ove godine bila - Jedna milijarda ustaje za revoluciju!

Na protesnom plesu je istaknuto da je Crna Gora jedna od prvih država koje su potpisale i ratifikovale Konvenciju Savjeta Evrope o spriječavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici,
čime je preuzela obavezu da mijenja zakone, uvede praktične mjere i obezbijedi resurse za efikasnu prevenciju i sprječavanje svih oblika nasilja nad ženama.

Svake godine 14. februara žene i muškarci plešu širom svijeta da bi pokazali svoje nemirenje sa nasiljem nad ženama i svoj protest protiv vlada i institucija koje i dalje tolerišu rodno zasnovano nasilje.
NVO "Sigurna ženska kuća" je treće godine za redom na Trgu republike u Podgorici dala podršku Globalnoj inicijativi 1 MILIJARDA USTAJE, čija je parola ove godine bila - Jedna milijarda ustaje za revoluciju!

Na protesnom plesu je istaknuto da je Crna Gora jedna od prvih država koje su potpisale i ratifikovale Konvenciju Savjeta Evrope o spriječavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, čime je preuzela obavezu da mijenja zakone, uvede praktične mjere i obezbijedi resurse za efikasnu prevenciju i sprječavanje svih oblika nasilja nad ženama.

Svake godine 14. februara žene i muškarci plešu širom svijeta da bi pokazali svoje nemirenje sa nasiljem nad ženama i svoj protest protiv vlada i institucija koje i dalje tolerišu rodno zasnovano nasilje.
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.