02/07/2014 Banja Luka
PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

02/07/2014 Banja Luka
PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka i „Centar za pravnu pomoć ženama“ Zenica su danas u Banja Luci predstavile izvještaj i analizu praćenja krivičnih postupaka u oblasti rodno zasnovanog nasilja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Analiza je pripremljena na osnovu aktivnog i pasivnog praćenja 20 sudova u oba BiH entiteta u 2013. i 2014. godini, u saradnji sa Udruženjem građana „Budućnost“ Modriča, Udruženjem žena „Most“ Višegrad i Fondacijom „Lara“ Bijeljina, u okviru projekta „Monitoringom pravosuđa do spolne i rodne jednakost,“ koji podržava Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske. 

Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka i „Centar za pravnu pomoć ženama“ Zenica su danas u Banja Luci predstavile izvještaj i analizu praćenja krivičnih postupaka u oblasti rodno zasnovanog nasilja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Analiza je pripremljena na osnovu aktivnog i pasivnog praćenja 20 sudova u oba BiH entiteta u 2013. i 2014. godini, u saradnji sa Udruženjem građana „Budućnost“ Modriča, Udruženjem žena „Most“ Višegrad i Fondacijom „Lara“ Bijeljina, u okviru projekta „Monitoringom pravosuđa do spolne i rodne jednakost,“ koji podržava Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske. 

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close