05/12/2013, Sarajevo
PANEL DISKUSIJA

05/12/2013, Sarajevo
PANEL DISKUSIJA
Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, uz podršku UN Women i UNFPA prezentirala je u četvrtak 05.12.2013. godine rezultate Studije o rasprostranjenosti nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini, te organizovala panel diskusiju s ekspertima iz ove oblasti.

Studija je nastala kao rezultat saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Gender centra Vlade FBiH, Gender centra Vlade RS-a, UNFPA i UN Women, a realizovana je u okviru međunarodne kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja na osnovu pola".
Provedena Studija koristiće svim akterima uključenim u prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama, te će biti korištena kao nezaobilazan resurs za bliže definiranje ovog specifičnog problema i kreiranje informiranih, relevantnih i ciljanih politika prevencije nasilja nad ženama, podrške i pomoći žrtvama nasilja, te procesuiranja počinilaca i osiguranja reparacije oštećenima.
Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, uz podršku UN Women i UNFPA prezentirala je u četvrtak 05.12.2013. godine rezultate Studije o rasprostranjenosti nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini, te organizovala panel diskusiju s ekspertima iz ove oblasti.

Studija je nastala kao rezultat saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Gender centra Vlade FBiH, Gender centra Vlade RS-a, UNFPA i UN Women, a realizovana je u okviru međunarodne kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja na osnovu pola". Provedena Studija koristiće svim akterima uključenim u prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama, te će biti korištena kao nezaobilazan resurs za bliže definiranje ovog specifičnog problema i kreiranje informiranih, relevantnih i ciljanih politika prevencije nasilja nad ženama, podrške i pomoći žrtvama nasilja, te procesuiranja počinilaca i osiguranja reparacije oštećenima.
SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close