Bijeljina, 7/10/2015
JAVNA DISKUSIJA

Bijeljina, 7/10/2015
JAVNA DISKUSIJA

Javna diskusija o uslugama i potrebama/prijedlozima za unapređenje položaja žena žrtava rodnozasnovanog nasilja održana je u Bijeljini. Učesnice/i ove diskusije bili/e su predstavnici/e lokalnih vlasti, javnih službi, OCD, te predstavnici lokalnih medija i korisnice usluga Fondacije Lara.

Ciljevi ove javne diskusije bili su definisanje potreba žena žrtava nasilja i prijedloga za unapređenje zaštite za ovu grupu žena s posebnim osvrtom na rad i saradnju sa centrima za socijalni rad. Osim toga, svi učesnici/e ove diskusije su upoznati sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja protiv žena i nasilja u porodici koja je u BiH obavezujuća od avgusta 2014. godine.

O problemima i potrebama žena žrtava nasilja govorila je Milka Stević, koordinatorica Sigurne kuće u Bijeljini, dok je Biljana Radulović pravna savjetnica Lare predstavila međunarodne standarde o zaštiti žena od nasilja.

Javna diskusija je bila veoma uspiješna i interaktivna, a kao najznačajniji prijedlozi za unapređenje položaja žena žrtava nasilja definisani su:


-osigurati dostupnost informacijama o servisima podrške žrtvama nasilja

-povećati vidljivost rada nadležnih subjekata koju pružaju zaštitu i pomoć žrtvama nasilja

-osigurati konkretne oblike pomoći žrtvama nakon izlaska iz skloništa, posebno pri zapošljavanju i rješavanju stambenog pitanja

-uvesti mehanizme kontinuiranog i sistemskog praćenja žrtava nasilja porodici

-obezbijediti postojanje servisa ili mjesta podrške gdje bi žrtve mogle da dobiju psihosocijalnu pomoć, savjetovanje i informisanje, razmjenu iskustava sa drugim ženama i ohrabrenjem kada se suoče sa problemom u kući ili na poslu

-u programe podsticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje uvrstiti žene žrtve nasilja kao prioritetnu ili posebnu kategoriju korisnica.

Javna diskusija o uslugama i potrebama/prijedlozima za unapređenje položaja žena žrtava rodnozasnovanog nasilja održana je u Bijeljini. Učesnice/i ove diskusije bili/e su predstavnici/e lokalnih vlasti, javnih službi, OCD, te predstavnici lokalnih medija i korisnice usluga Fondacije Lara.

Ciljevi ove javne diskusije bili su definisanje potreba žena žrtava nasilja i prijedloga za unapređenje zaštite za ovu grupu žena s posebnim osvrtom na rad i saradnju sa centrima za socijalni rad. Osim toga, svi učesnici/e ove diskusije su upoznati sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja protiv žena i nasilja u porodici koja je u BiH obavezujuća od avgusta 2014. godine.

O problemima i potrebama žena žrtava nasilja govorila je Milka Stević, koordinatorica Sigurne kuće u Bijeljini, dok je Biljana Radulović pravna savjetnica Lare predstavila međunarodne standarde o zaštiti žena od nasilja.

Javna diskusija je bila veoma uspiješna i interaktivna, a kao najznačajniji prijedlozi za unapređenje položaja žena žrtava nasilja definisani su:
-osigurati dostupnost informacijama o servisima podrške žrtvama nasilja

-povećati vidljivost rada nadležnih subjekata koju pružaju zaštitu i pomoć žrtvama nasilja

-osigurati konkretne oblike pomoći žrtvama nakon izlaska iz skloništa, posebno pri zapošljavanju i rješavanju stambenog pitanja

-uvesti mehanizme kontinuiranog i sistemskog praćenja žrtava nasilja porodici

-obezbijediti postojanje servisa ili mjesta podrške gdje bi žrtve mogle da dobiju psihosocijalnu pomoć, savjetovanje i informisanje, razmjenu iskustava sa drugim ženama i ohrabrenjem kada se suoče sa problemom u kući ili na poslu

-u programe podsticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje uvrstiti žene žrtve nasilja kao prioritetnu ili posebnu kategoriju korisnica.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close