19/11/2015
KAMPANJA

19/11/2015
KAMPANJA

Povodom Kampanje 16. Dana Aktivizma a u skladu sa Inicijativom Potpisujem.org širom Bosne i Hercegovine istaknuti su bilbordi i city light-ovi. U Banjoj Luci, Sarajevu, Mostaru, Bijeljini, Modriči i Zenici obojeni bilbordi i city light-ovi sa natpisom Dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu, ove godine napominju na važnost poštovanja međunarodnih obaveza države povodom Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te podizanja svijesti o problemu nasilja nad ženama kao sveprisutnom fenomenu u zajednici.

 
U zemlji u kojoj se nasilnici nad ženama ne kažnjavaju, zemlju u kojoj se žene žrtve nasilja ne osjećaju zaštićeno, te zemlju koja ne drži do svoga potpisa, pređimo sa riječi na djela. 
Zaštitimo žene i djevojčice žrtve rodno zasnovanog nasilja!

Povodom Kampanje 16. Dana Aktivizma a u skladu sa Inicijativom Potpisujem.org širom Bosne i Hercegovine istaknuti su bilbordi i city light-ovi. U Banjoj Luci, Sarajevu, Mostaru, Bijeljini, Modriči i Zenici obojeni bilbordi i city light-ovi sa natpisom Dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu, ove godine napominju na važnost poštovanja međunarodnih obaveza države povodom Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te podizanja svijesti o problemu nasilja nad ženama kao sveprisutnom fenomenu u zajednici.  
U zemlji u kojoj se nasilnici nad ženama ne kažnjavaju, zemlju u kojoj se žene žrtve nasilja ne osjećaju zaštićeno, te zemlju koja ne drži do svoga potpisa, pređimo sa riječi na djela. 
Zaštitimo žene i djevojčice žrtve rodno zasnovanog nasilja!

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close