U razdoblju od 25. novembra do 15. decembra 2017. godine sprovele smo veliki test za javnost, u kome smo pokušale da utvrdimo da li su građanke i građani Srbije alergični na NEPRAVDU. Pitali smo kakve su njihove reakcije na odredbe Krivičnog zakonika - silovanjem se ne smatra situacija u kojoj osoba od straha ili zbog toga što je bila u nesvesti nije mogla da kaže NE.
TEST JE REŠILO 7006 GRAĐANKI I GRAĐANA SRBIJE.
REZULTATI:
KOD 100% UTVRĐENA JE ALERGIJA NA NEPRAVDU.
TRAŽIMO
da se krivično delo Silovanje definiše na sledeći način: "Ko učini obljubu ili sa njom izjednačen čin, bez obzira na oblik, način vršenja i prirodu tog čina, nad licem koje nije dalo svoj slobodni pristanak, kazniće se zatvorom od pet do dvanaest godina."