Podgorica, 5-6/2/2015
RADNI SASTANAK

Podgorica, 5-6/2/2015
RADNI SASTANAK
Održan je prvi radni sastanak partnerskih organizacija koje realizuju projekat “Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“ u Podgorici (Crna Gora), 5-6. februara 2015. godine. Organizator sastanka bila je Sigurna ženska kuća iz Podgorice, koja se partnerskoj koaliciji priključila u drugoj fazi realizacije projekta (2015-2016).

Na sastanku su analizirana iskustva i postignuća iz prve faze realizacije projekta (2013-2014), uključujući i izveštaj eksterne evaluacije.
Razmatran je detaljan operativni plan aktivnosti u 2015. godini, kao i novine u administriranju, finansiranju i izveštavanju o rezultatima aktivnosti. Diskutovane su mogućnosti za veće uključivanje lokalnih partnerskih organizacija (23 ženske organizacije iz 5 država regiona). 
 
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici i dalje će biti okvir svih aktivnosti, koje će u ovom periodu biti usmerene na praćenje primene standarda Konvencije.
Održan je prvi radni sastanak partnerskih organizacija koje realizuju projekat “Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“ u Podgorici (Crna Gora), 5-6. februara 2015. godine. Organizator sastanka bila je Sigurna ženska kuća iz Podgorice, koja se partnerskoj koaliciji priključila u drugoj fazi realizacije projekta (2015-2016).

Na sastanku su analizirana iskustva i postignuća iz prve faze realizacije projekta (2013-2014), uključujući i izveštaj eksterne evaluacije. Razmatran je detaljan operativni plan aktivnosti u 2015. godini, kao i novine u administriranju, finansiranju i izveštavanju o rezultatima aktivnosti. Diskutovane su mogućnosti za veće uključivanje lokalnih partnerskih organizacija (23 ženske organizacije iz 5 država regiona). 
 
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici i dalje će biti okvir svih aktivnosti, koje će u ovom periodu biti usmerene na praćenje primene standarda Konvencije.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.