PDF    
Beograd, 2/2/2015
IZVEŠTAJ
PDF    
Beograd, 2/2/2015
IZVEŠTAJ
Uspešno je završena prva faza realizacije projekta “Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“, koji je u periodu 2013-2014. godine realizovalo 29 ženskih organizacija iz 6 država regiona (Austrija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija), uz podršku dve najveće evropske mreže ženskih organizacija: Žene protiv nasilja Evropa (WAVE) i Evropski ženski lobi (EWL).

Sprovedene aktivnosti doprinele su ostvarivanju ambiciozno postavljenih ciljeva. Konvencija Saveta
Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koja je bila okvir svih aktivnosti, ratifikovana je u 4 od 6 država (Austrija, BiH, Srbija i Slovenija), što je značajno doprinelo da ovaj međunarodni ugovor 1. avgusta 2014. stupi na snagu (ratifikacijom najmanje 10 država članica Saveta Evrope).
 
Ženske organizacije koje su sprovodile projekat podnele su 62 predloga za izmene i dopune zakona i politika, na nacionalnom i na lokalnom nivou, od kojih je čak 47 prihvaćeno.
 
Prilog: Rezime o realizaciji aktivnosti u 2013-2014.
Uspešno je završena prva faza realizacije projekta “Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“, koji je u periodu 2013-2014. godine realizovalo 29 ženskih organizacija iz 6 država regiona (Austrija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija), uz podršku dve najveće evropske mreže ženskih organizacija: Žene protiv nasilja Evropa (WAVE) i Evropski ženski lobi (EWL).

Sprovedene aktivnosti doprinele su ostvarivanju ambiciozno postavljenih ciljeva. Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koja je bila okvir svih aktivnosti, ratifikovana je u 4 od 6 država (Austrija, BiH, Srbija i Slovenija), što je značajno doprinelo da ovaj međunarodni ugovor 1. avgusta 2014. stupi na snagu (ratifikacijom najmanje 10 država članica Saveta Evrope).
 
Ženske organizacije koje su sprovodile projekat podnele su 62 predloga za izmene i dopune zakona i politika, na nacionalnom i na lokalnom nivou, od kojih je čak 47 prihvaćeno.
 
Prilog: Rezime o realizaciji aktivnosti u 2013-2014.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.