PDF    
Beograd, 21/1/2015
PREDLOG
PDF    
Beograd, 21/1/2015
PREDLOG
Autonomni ženski centar je ponovio predlog za uspostavljanje centara za žrtve seksualnog nasilja, uključujući silovanje, i za izradu intersektorskog protokola o postupanju u slučajevima seksualnih delikata.
 
Predlog je podnet Ministarstvu zdravlja, Sektoru za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu, i sadrži inicijativu da se:
1. izrad
i intersektorski protokol o postupanju u slučajevima seksualnih delikata, koji bi obuhvatio ulogu policije i javnog tužilaštva, kao i nadležnosti zdravstvenog i socijalnog sektora, uključujući i specijalizovane službe za podršku žrtvama, a kojim bi se propisale procedure postupanja i u slučaju maloletnih i u slučaju punoletnih žrtava svih seksualnih delikata.
2. formira
ju centri za žrtve seksualnog nasilja, uključujući silovanje, u 4 grada u Srbiji (u probnoj fazi)– Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš, u kojima aktuelno postoje stručni resursi (Instituti za sudsku
medicinu i klinike), a u narednom periodu, formira dovoljan broj ovakvih centara, geografski raspoređenih na takav način da garantuju dostupnost ove usluge za sve žrtve seksualnih delikata u Srbiji.

Predlog je saglasan standardima koje postavlja Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (čl. 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja), koju je Narodna skupština Republike Srbije potvrdila 31. oktobra 2013. godine.

Pored predloženih aktivnosti, bilo bi nužno promeniti zakonsku regulative u ovoj oblasti, u sklasu sa standardima Konvencije Saveta Evrope. Autonomni ženska centar je, takođe 2013. godine, podneo Ministarstvu pravde inicijativu za ove izmene, a početkom ove godine ona je ponovljana.
 
Prilog: Inicijativa sa obrazloženjem
Autonomni ženski centar je ponovio predlog za uspostavljanje centara za žrtve seksualnog nasilja, uključujući silovanje, i za izradu intersektorskog protokola o postupanju u slučajevima seksualnih delikata.
 
Predlog je podnet Ministarstvu zdravlja, Sektoru za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu, i sadrži inicijativu da se:
1. izrad
i intersektorski protokol o postupanju u slučajevima seksualnih delikata, koji bi obuhvatio ulogu policije i javnog tužilaštva, kao i nadležnosti zdravstvenog i socijalnog sektora, uključujući i specijalizovane službe za podršku žrtvama, a kojim bi se propisale procedure postupanja i u slučaju maloletnih i u slučaju punoletnih žrtava svih seksualnih delikata.
2. formira
ju centri za žrtve seksualnog nasilja, uključujući silovanje, u 4 grada u Srbiji (u probnoj fazi)– Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš, u kojima aktuelno postoje stručni resursi (Instituti za sudsku medicinu i klinike), a u narednom periodu, formira dovoljan broj ovakvih centara, geografski raspoređenih na takav način da garantuju dostupnost ove usluge za sve žrtve seksualnih delikata u Srbiji.

Predlog je saglasan standardima koje postavlja Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (čl. 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja), koju je Narodna skupština Republike Srbije potvrdila 31. oktobra 2013. godine.

Pored predloženih aktivnosti, bilo bi nužno promeniti zakonsku regulative u ovoj oblasti, u sklasu sa standardima Konvencije Saveta Evrope. Autonomni ženska centar je, takođe 2013. godine, podneo Ministarstvu pravde inicijativu za ove izmene, a početkom ove godine ona je ponovljana.
 
Prilog: Inicijativa sa obrazloženjem
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.