Kragujevac, 2015
PODRŠKA KAMPANJI

Kragujevac, 2015
PODRŠKA KAMPANJI
Komitet za međunarodnu saradnju studenata medicine (IFMSA) – Srbija, lokalni komitet Kragujevac, pridružio se kampanji POTPISUJEM!
 
U sklopu akcije “Bolnica za medvediće” koju su realizovali studenti medicine iz Kragujevca, postavljen je i “Kutak za mame”, na kojem su one mogle da potpišu razglednice “Niko ne voli prazna obećanja”, u vezi sa zahtevima za usaglašavanje domaćih zakona i strategija sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici
 
Autonomni ženski centar će i u narednom periodu nastaviti saradnju sa IFMSA – Srbija.
Komitet za međunarodnu saradnju studenata medicine (IFMSA) – Srbija, lokalni komitet Kragujevac, pridružio se kampanji POTPISUJEM!
 
U sklopu akcije “Bolnica za medvediće” koju su realizovali studenti medicine iz Kragujevca, postavljen je i “Kutak za mame”, na kojem su one mogle da potpišu razglednice “Niko ne voli prazna obećanja”, u vezi sa zahtevima za usaglašavanje domaćih zakona i strategija sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici
 
Autonomni ženski centar će i u narednom periodu nastaviti saradnju sa IFMSA – Srbija.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.