Kikinda, 1/12/2014
PRIMENA KONVENCIJE

Kikinda, 1/12/2014
PRIMENA KONVENCIJE
Centar za podršku ženama organizovao je 1. decembra 2014. godine u Kikindi okrugli sto "Primena Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama - lokalni kontekst" u okviru kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama". Cilj okruglog stola bio je da se stručna javnost i donosioci odluka upoznaju sa obavezama koje proističu iz ove Konvencije, sa posebnim fokusom na lokalni kontekst.

Učesnici/-ce okruglog stola bili su predstavnici/-ce svih relevantnih institucija u Kikindi (policija, CSR, tužilaštvo, sud, zdravstvene službe, škole), lokalne samouprave (Savet za RR, Ženska odbornička mreža, Opštinsko veće i stručne službe OU), nevladinih organizacija (Autonomni ženski centar iz Beograda, organizacije iz Mreže SOS Vojvodina) i medija.
Nakon okruglog stola održana je radionica za novinare o izveštavanju o rodno zasnovanom nasilju sa posebnim akcentom na primenu Konvencije SE protiv nasilja prema ženama. Organizovanjem radionice, CPŽ je želeo da doprinese većoj zainteresovanosti medija i novinara za izveštavanje o nasilju nad ženama i nasilju u porodici, te da im pruži informacije o Konvenciji i inicira proaktivan odnos prema temi.

Na radionici su učestvovali/-e novinari/-ke i urednici/-ce lokalnih i regionalnih medija iz Kikinde, Novog Sada, Zrenjanina, Sente, Novog Kneževca i Kanjiže.
Centar za podršku ženama organizovao je 1. decembra 2014. godine u Kikindi okrugli sto "Primena Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama - lokalni kontekst" u okviru kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama". Cilj okruglog stola bio je da se stručna javnost i donosioci odluka upoznaju sa obavezama koje proističu iz ove Konvencije, sa posebnim fokusom na lokalni kontekst.

Učesnici/-ce okruglog stola bili su predstavnici/-ce svih relevantnih institucija u Kikindi (policija, CSR, tužilaštvo, sud, zdravstvene službe, škole), lokalne samouprave (Savet za RR, Ženska odbornička mreža, Opštinsko veće i stručne službe OU), nevladinih organizacija (Autonomni ženski centar iz Beograda, organizacije iz Mreže SOS Vojvodina) i medija. Nakon okruglog stola održana je radionica za novinare o izveštavanju o rodno zasnovanom nasilju sa posebnim akcentom na primenu Konvencije SE protiv nasilja prema ženama. Organizovanjem radionice, CPŽ je želeo da doprinese većoj zainteresovanosti medija i novinara za izveštavanje o nasilju nad ženama i nasilju u porodici, te da im pruži informacije o Konvenciji i inicira proaktivan odnos prema temi.

Na radionici su učestvovali/-e novinari/-ke i urednici/-ce lokalnih i regionalnih medija iz Kikinde, Novog Sada, Zrenjanina, Sente, Novog Kneževca i Kanjiže.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.