Bujanovac, 25/11/2014
OKRUGLI STO

Bujanovac, 25/11/2014
OKRUGLI STO
Odbor za ljudska prava Vranje/SOS telefon Vranje organizovao je 25. novembra 2014. godine okrugli sto „Značaj Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama - primena na lokalnom nivou" u Bujanovcu. Okrugli sto je otvorila Suzana Antić Ristić ispred Odbora za ljudska prava Vranje/SOS telefona Vranje najavljujući početak ovogodišnje kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“.

O značaju Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama na nacionalnom i lokalnom nivou govorila je Danijela Pešić iz Autonomnog ženskog centra iz Beograda. Saša Stamenković iz Policijske uprave u Vranju predstavio je Poseban protokol o postupanju policijskih službenika u slučajevima
nasilja u porodici, dok su o Posebnom protokolu o postupanju centra za socijalni rad u situacijama nasilja u porodici i situaciji u ovoj oblasti u Bujanovcu i Preševu govorili Dobrivoje Dimitrijević iz Centar za socijalni rad Bujanovac i Gordana Nikolić iz Centra za socijalni rad Preševo.

Okrugli sto propratile su mnoge lokalne medijske kuće iz Bujanovca i Preševa, kao i dopisništvo RTS-a u Vranju.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“.
Odbor za ljudska prava Vranje/SOS telefon Vranje organizovao je 25. novembra 2014. godine okrugli sto „Značaj Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama - primena na lokalnom nivou" u Bujanovcu. Okrugli sto je otvorila Suzana Antić Ristić ispred Odbora za ljudska prava Vranje/SOS telefona Vranje najavljujući početak ovogodišnje kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“.

O značaju Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama na nacionalnom i lokalnom nivou govorila je Danijela Pešić iz Autonomnog ženskog centra iz Beograda. Saša Stamenković iz Policijske uprave u Vranju predstavio je Poseban protokol o postupanju policijskih službenika u slučajevima nasilja u porodici, dok su o Posebnom protokolu o postupanju centra za socijalni rad u situacijama nasilja u porodici i situaciji u ovoj oblasti u Bujanovcu i Preševu govorili Dobrivoje Dimitrijević iz Centar za socijalni rad Bujanovac i Gordana Nikolić iz Centra za socijalni rad Preševo.

Okrugli sto propratile su mnoge lokalne medijske kuće iz Bujanovca i Preševa, kao i dopisništvo RTS-a u Vranju.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.