Beograd, 25. novembar 2014.
IZJAVA MINISTRA PRAVDE

Beograd, 25. novembar 2014.
IZJAVA MINISTRA PRAVDE
Ministar pravde Republike Srbije je povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama izjavio da je to „jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava i sloboda, gde je ugroženo pravo na život, slobodu, ali i psihički i fizički integritet žrtve“, naglašavajući da pravosuđe ove potupke „mora da tretira sa posebnom pažnjom i hitnošću“. Ministar je takođe najavio usaglašavanje domaćeg krivičnog zakonodavstva sa standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, što je predviđeno i Akcionim planom za pregovore sa Evropskom unijom u okviru Poglavlja 23.

Autonomni ženski centar je ovu izjavu ministra

pozdravio kao značajnu, i iskoristio za slanje predloga za izmene i dopune Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, koji su izrađeni još 2012. godine i podržani od strane Zaštitnika građana, a koji do sada nisu dobili pažnju, jer se oblast zaštite žena od nasilja nije nalazila na dnevnom redu dosadašnjih izmena i dopuna ovih zakonika. 

Izjava ministra dostupna ovde.

Predlog AŽC za izmene i dopune Krivičnog zakonika dostupan ovde
Predlog AŽC za izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku dostupan ovde.

Ministar pravde Republike Srbije je povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama izjavio da je to „jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava i sloboda, gde je ugroženo pravo na život, slobodu, ali i psihički i fizički integritet žrtve“, naglašavajući da pravosuđe ove potupke „mora da tretira sa posebnom pažnjom i hitnošću“. Ministar je takođe najavio usaglašavanje domaćeg krivičnog zakonodavstva sa standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, što je predviđeno i Akcionim planom za pregovore sa Evropskom unijom u okviru Poglavlja 23.

Autonomni ženski centar je ovu izjavu ministra pozdravio kao značajnu, i iskoristio za slanje predloga za izmene i dopune Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, koji su izrađeni još 2012. godine i podržani od strane Zaštitnika građana, a koji do sada nisu dobili pažnju, jer se oblast zaštite žena od nasilja nije nalazila na dnevnom redu dosadašnjih izmena i dopuna ovih zakonika. 

Izjava ministra dostupna ovde.

Predlog AŽC za izmene i dopune Krivičnog zakonika dostupan ovde
Predlog AŽC za izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku dostupan ovde.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.