Beograd, 25. novembar 2014.
POSEBNI IZVEŠTAJ

Beograd, 25. novembar 2014.
POSEBNI IZVEŠTAJ
Na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije, povodom 25. novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama, predstavljen je Posebni izveštaj Zaštitnika građana o primeni Opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja. U izveštaju je utvrđen čitav niz propusta i slabosti postupajućih službenika u 14 gradova i opština u Srbiji u kojima je tokom 2014. godine obavljen monitoring njihovog rada. Formulisane su preporuke koje se odnose na potrebu redovnog, planskog i usklađenog informisanja zaposlenih u javnim službama, redovne obuke, razumevanje fenomena, odgovarajuće reagovanje na svaku prijavu nasilja, razmenu informacija između službi, izradu lokalnih sporazuma o saradnji između službi u participativnom procesu, redovnu analizu efekata
saradnje, obavezu da se preduzimaju radnje koje su definisane kao službena dužnost, sprečavanje neizvršenja sudskih odluka, unapređenje evidencije i pravila o dokumentovanju nasilja, dostupnost usluga podrške za žrtve nasilja i razvijanje novih usluga, razvijanje preventivnih mera u lokalnoj zajednici.

O iskustvima u primeni Opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja na lokalnom nivou govorila je i Vanja Macanović, advokatica i koordinatorka pravnog tima u Autonomnom ženskom centru, članica Saveta za rodnu ravnopravnost Zaštitnika građana.

U obradi upitnika i zapisnika iz monitoring poseta, koje su sastavni deo ovog izveštaja, učestvovale su i članice Autonomnog ženskog centra: Tanja Ignjatović, Svetlana Arsović i Aleksandra Radisavljević.
Na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije, povodom 25. novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama, predstavljen je Posebni izveštaj Zaštitnika građana o primeni Opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja. U izveštaju je utvrđen čitav niz propusta i slabosti postupajućih službenika u 14 gradova i opština u Srbiji u kojima je tokom 2014. godine obavljen monitoring njihovog rada. Formulisane su preporuke koje se odnose na potrebu redovnog, planskog i usklađenog informisanja zaposlenih u javnim službama, redovne obuke, razumevanje fenomena, odgovarajuće reagovanje na svaku prijavu nasilja, razmenu informacija između službi, izradu lokalnih sporazuma o saradnji između službi u participativnom procesu, redovnu analizu efekata saradnje, obavezu da se preduzimaju radnje koje su definisane kao službena dužnost, sprečavanje neizvršenja sudskih odluka, unapređenje evidencije i pravila o dokumentovanju nasilja, dostupnost usluga podrške za žrtve nasilja i razvijanje novih usluga, razvijanje preventivnih mera u lokalnoj zajednici.

O iskustvima u primeni Opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja na lokalnom nivou govorila je i Vanja Macanović, advokatica i koordinatorka pravnog tima u Autonomnom ženskom centru, članica Saveta za rodnu ravnopravnost Zaštitnika građana.

U obradi upitnika i zapisnika iz monitoring poseta, koje su sastavni deo ovog izveštaja, učestvovale su i članice Autonomnog ženskog centra: Tanja Ignjatović, Svetlana Arsović i Aleksandra Radisavljević.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.