PDF    
Beograd, 12/11/2014
KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU
PDF    
Beograd, 12/11/2014
KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU

Koalicija „prEUgovor“ će 14. novembra u 11 sati na konferenciji u Medija centru u Beogradu, Terazije 3 (prvi sprat, velika sala) predstaviti nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u u oblastima pravosuđa i osnovnih ljudskih prava (poglavlje 23) i slobode, bezbednost i pravde (poglavlje 24).

Pored pregleda stanja u ključnim poglavljima pregovora sa EU, na skupu će biti predložene i preporuke Vladi Srbije za efikasnije sprovođenje neophodnih reformi i efektivnije uključenje civilnog društva u proces pregovora sa EU. Posebna pažnja će biti posvećena analizi odgovora državnih organa na vanrednu situaciju uzrokovanu poplavama u maju.


 


Koalicija „prEUgovor“ će 14. novembra u 11 sati na konferenciji u Medija centru u Beogradu, Terazije 3 (prvi sprat, velika sala) predstaviti nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u u oblastima pravosuđa i osnovnih ljudskih prava (poglavlje 23) i slobode, bezbednost i pravde (poglavlje 24).

Pored pregleda stanja u ključnim poglavljima pregovora sa EU, na skupu će biti predložene i preporuke Vladi Srbije za efikasnije sprovođenje neophodnih reformi i efektivnije uključenje civilnog društva u proces pregovora sa EU. Posebna pažnja će biti posvećena analizi odgovora državnih organa na vanrednu situaciju uzrokovanu poplavama u maju.


 


SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.