PDF    
9/7/2014, Beograd
PODRŠKA
PDF    
9/7/2014, Beograd
PODRŠKA
Ambasador i šef Delegacije EU u Republici Srbiji, gospodin Majkl Davenport, podržao je napore organizacija Autonomni ženski centar i ASTRA i Društva sudija Srbije izražene u otvorenom pismu povodom izmena i dopuna niza pravosudnih zakona, koji su bez javne rasprave ušli po hitnom postupku u skupštinsku proceduru. On se zahvalio na dostavljanju otvorenog pisma EU Delegaciji i naveo da bi procedura za donošenje takvih zakona trebalo da bude inkluzivna i transparentna u najvećoj mogućoj meri, omogućavajući odgovarajući prostor građanima i građankama da izraze svoje stavove. On je naglasio da je javna rasprava važna u negovanju učešća civilnog društva i nezavisnih stručnjaka/kinja, što može da pomogne u obezbeđivanju najboljeg mogućeg kvaliteta zakonodavstva.

Zvaničan odgovor g-dina Davenporta dostupan je na engleskom jezku u prilogu (PDF).
Ambasador i šef Delegacije EU u Republici Srbiji, gospodin Majkl Davenport, podržao je napore organizacija Autonomni ženski centar i ASTRA i Društva sudija Srbije izražene u otvorenom pismu povodom izmena i dopuna niza pravosudnih zakona, koji su bez javne rasprave ušli po hitnom postupku u skupštinsku proceduru. On se zahvalio na dostavljanju otvorenog pisma EU Delegaciji i naveo da bi procedura za donošenje takvih zakona trebalo da bude inkluzivna i transparentna u najvećoj mogućoj meri, omogućavajući odgovarajući prostor građanima i građankama da izraze svoje stavove. On je naglasio da je javna rasprava važna u negovanju učešća civilnog društva i nezavisnih stručnjaka/kinja, što može da pomogne u obezbeđivanju najboljeg mogućeg kvaliteta zakonodavstva.

Zvaničan odgovor g-dina Davenporta dostupan je na engleskom jezku u prilogu (PDF).
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.