06/11/2013
Prezentacija

06/11/2013
Prezentacija
Udruženje Romkinja "Osvit" iz Niša, na okruglom stolu, u okviru regionalne kampanje "Potpisujem", koja je posvećena promociji Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, izvestilo je da se SOS telefonu na romskom jeziku u ovoj godini obratilo više od 60 žena.
Od 2005. godine, od kada u Nišu postoji SOS telefon na romskom jeziku, prvi takve vrste u Evropi, primljeni su pozivi od 2.847 žena, od toga 1.635 Romkinja.

Više: Narodne novine Niš, 6. 11. 2013.
Udruženje Romkinja "Osvit" iz Niša, na okruglom stolu, u okviru regionalne kampanje "Potpisujem", koja je posvećena promociji Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, izvestilo je da se SOS telefonu na romskom jeziku u ovoj godini obratilo više od 60 žena. Od 2005. godine, od kada u Nišu postoji SOS telefon na romskom jeziku, prvi takve vrste u Evropi, primljeni su pozivi od 2.847 žena, od toga 1.635 Romkinja.

Više: Narodne novine Niš, 6. 11. 2013.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.