PDF     PDF    
Beograd, 8/5/2014
PREUGOVOR
PDF     PDF    
Beograd, 8/5/2014
PREUGOVOR
Izveštaj, koji je izradila platforma “prEUgovor”, rezultat je temeljnog monitoringa postignutog napretka u oblastima koje se tiču obaveza sadržanih u političkim kriterijumima i poglavljima 23 i 24, kako u pogledu usvojenih zakonskih izmena tako i u implementaciji postojećih zakonskih rešenja. Izveštaj pokriva razvoj događaja u periodu od septembra 2013. do aprila 2014. godine, a njegov cilj jeste da skrene pažnju na glavne probleme u oblastima kojima se bavi.

U delu posvećenom zaštiti ljudskih prava navodi se da nije bilo značajnijeg napretka u oblasti zaštite žena od svih vrsta rodno zasnovanog nasilja. "Broj femicida se povećava svake godine, ne postoje hitne mere zaštite, a i neophodno je da se krivično zakonodavstvo uskladi sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici."
Navedeno je i da je malo ili nimalo napretka postignuto u unapređenju pravnog okvira i implementaciji zakonskih rešenja u proteklom periodu. "Najvažnije pitanje je usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji predstavlja osnovu za obezbeđivanje pristupa pravdi. Postojeći predlog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ne obezbeđuje osnovne garancije za zaštitu ugroženih grupa, poput žrtava nasilja u porodici i trgovine ljudima, i ne osigurava finansiranje ovih usluga."

Sažetak izveštaja (PDF) je dostupan na srpskom, a izveštaj u celosti (PDF) na engleskom jeziku.
 


Izveštaj, koji je izradila platforma “prEUgovor”, rezultat je temeljnog monitoringa postignutog napretka u oblastima koje se tiču obaveza sadržanih u političkim kriterijumima i poglavljima 23 i 24, kako u pogledu usvojenih zakonskih izmena tako i u implementaciji postojećih zakonskih rešenja. Izveštaj pokriva razvoj događaja u periodu od septembra 2013. do aprila 2014. godine, a njegov cilj jeste da skrene pažnju na glavne probleme u oblastima kojima se bavi.

U delu posvećenom zaštiti ljudskih prava navodi se da nije bilo značajnijeg napretka u oblasti zaštite žena od svih vrsta rodno zasnovanog nasilja. "Broj femicida se povećava svake godine, ne postoje hitne mere zaštite, a i neophodno je da se krivično zakonodavstvo uskladi sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici." Navedeno je i da je malo ili nimalo napretka postignuto u unapređenju pravnog okvira i implementaciji zakonskih rešenja u proteklom periodu. "Najvažnije pitanje je usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji predstavlja osnovu za obezbeđivanje pristupa pravdi. Postojeći predlog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ne obezbeđuje osnovne garancije za zaštitu ugroženih grupa, poput žrtava nasilja u porodici i trgovine ljudima, i ne osigurava finansiranje ovih usluga."

Sažetak izveštaja (PDF) je dostupan na srpskom, a izveštaj u celosti (PDF) na engleskom jeziku.
 


SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.