15/10/2013
Strategija

15/10/2013
Strategija
Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova započeo je proces izrade nove Strategije protiv nasilja nad ženama u AP Vojvodini. Formirana je radna grupa za izradu dokumenta od predstavnica/predstavnika svih relevantnih ustanova, organa i organizacija. Iz Autonomnog ženskog centra u radnoj grupi učestvuju Vanja Macanović i Tanja Ignjatović, koja će i koordinirati radnom grupom. Na prvom radnom sastanku (22.5.2013) prezentovani su rezultati i iskustva u sprovođenju Strategije za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodina od 2008. do 2012. godine.
Tokom diskusije o osnovnim elementima sadržaja i strukture nove Strategije, odlučeno je da novi dokument bude usaglašen sa standardima Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Radna grupa je nastavila rad (posle letnje pauze) 15. oktobra 2013. kada su dogovoreni konkretni zadaci za pripremu prve radne verzije dokumenta, koja se očekuje do polovine decembra 2013. godine.
Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova započeo je proces izrade nove Strategije protiv nasilja nad ženama u AP Vojvodini. Formirana je radna grupa za izradu dokumenta od predstavnica/predstavnika svih relevantnih ustanova, organa i organizacija. Iz Autonomnog ženskog centra u radnoj grupi učestvuju Vanja Macanović i Tanja Ignjatović, koja će i koordinirati radnom grupom. Na prvom radnom sastanku (22.5.2013) prezentovani su rezultati i iskustva u sprovođenju Strategije za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodina od 2008. do 2012. godine. Tokom diskusije o osnovnim elementima sadržaja i strukture nove Strategije, odlučeno je da novi dokument bude usaglašen sa standardima Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Radna grupa je nastavila rad (posle letnje pauze) 15. oktobra 2013. kada su dogovoreni konkretni zadaci za pripremu prve radne verzije dokumenta, koja se očekuje do polovine decembra 2013. godine.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.