21/10/2013
Debata

21/10/2013
Debata
Prva debata Otvorenog parlamenta posvećena je Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Narodne poslanice Tamara Tripić (DS) i Dubravka Filipovski (NS) i Tanja Ignjatović (AŽC) učestvovale su na ovoj debati. Debatu je organizovao Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA).

Pogledajte priloge.
Otvoreni parlament debata:
Poslanice u borbi protiv nasilja nad ženama. Video prilog

Otvoreni parlament debata:
Da li će Konvencija uticati na smanjenje nasilja nad ženama? Video prilog (kraća verzija)

Otvoreni parlament debata:
Da li će Konvencija uticati na smanjenje nasilja nad ženama? Video prilog (integralna verzija)
Prva debata Otvorenog parlamenta posvećena je Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Narodne poslanice Tamara Tripić (DS) i Dubravka Filipovski (NS) i Tanja Ignjatović (AŽC) učestvovale su na ovoj debati. Debatu je organizovao Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA).

Pogledajte priloge. Otvoreni parlament debata:
Poslanice u borbi protiv nasilja nad ženama. Video prilog

Otvoreni parlament debata:
Da li će Konvencija uticati na smanjenje nasilja nad ženama? Video prilog (kraća verzija)

Otvoreni parlament debata:
Da li će Konvencija uticati na smanjenje nasilja nad ženama? Video prilog (integralna verzija)
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.