PDF    
7/3/2014, Niš
OKRUGLI STO
PDF    
7/3/2014, Niš
OKRUGLI STO
Aktivistkinje Udruženja Romkinja - Osvit organizovale su 7. marta 2014. godine sastanak sa predstavnicima Komisije za rodnu ravnopravnost u Nišu, koji je bio posvećen primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.

Zorica Saćipović iz Osvita govorila je o značaju Konvencije, a Ana Saćipović, direktorka ovog Udruženja, predstavila je rad SOS telefona, ističući da su tokom prošle godine njima bilo upućena 132 poziva, od čega 46 od strane Romkinja.

Prilog: Da žene i muškarci budu ravnopravni, Naše novine, 8.3.2014.Aktivistkinje Udruženja Romkinja - Osvit organizovale su 7. marta 2014. godine sastanak sa predstavnicima Komisije za rodnu ravnopravnost u Nišu, koji je bio posvećen primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.

Zorica Saćipović iz Osvita govorila je o značaju Konvencije, a Ana Saćipović, direktorka ovog Udruženja, predstavila je rad SOS telefona, ističući da su tokom prošle godine njima bilo upućena 132 poziva, od čega 46 od strane Romkinja.

Prilog: Da žene i muškarci budu ravnopravni, Naše novine, 8.3.2014.SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.