Zastupanje


Zastupanje
Predstavnica Autonomnog ženskog centra, Tanja Ignjatović, učestvovala je 15. marta 2013. godine na seminaru "Ženska parlamentarna mreža: ka uspešnoj saradnji sa nezavisnim telima, OCD i medijima", koji je organizovao Beogradski fond za političku izuzetnost.

Tom prilikom, ona je članice Parlamenta upoznala sa projektom i aktivnosti AŽC-a u vezi sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i amandmane AŽC-a za izmene zakona u oblasti
nasilja u porodici.

Cilj seminara je osmišljavanje strategije za bolju saradnju ženskog parlamentarnog tela sa partnerima, kako bi zajednički radili na zakonodavnim inicijativama, praćenju primene politika i boljoj vidljivosti inicijativa mreže. Seminaru su prisustvovale poslanice, predsednik i sekretarka Odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost, kao i poslanica Finskog parlamenta, Elisabeth Naucler i poslanice Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Predstavnica Autonomnog ženskog centra, Tanja Ignjatović, učestvovala je 15. marta 2013. godine na seminaru "Ženska parlamentarna mreža: ka uspešnoj saradnji sa nezavisnim telima, OCD i medijima", koji je organizovao Beogradski fond za političku izuzetnost.

Tom prilikom, ona je članice Parlamenta upoznala sa projektom i aktivnosti AŽC-a u vezi sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i amandmane AŽC-a za izmene zakona u oblasti nasilja u porodici.

Cilj seminara je osmišljavanje strategije za bolju saradnju ženskog parlamentarnog tela sa partnerima, kako bi zajednički radili na zakonodavnim inicijativama, praćenju primene politika i boljoj vidljivosti inicijativa mreže. Seminaru su prisustvovale poslanice, predsednik i sekretarka Odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost, kao i poslanica Finskog parlamenta, Elisabeth Naucler i poslanice Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.